/
/
/

Nu lanseras På väg - ett nytt utbildningsmaterial inom BBIC

den 5 november 2013 kl. 13:20 Nyhet

Socialstyrelsen lanserar nu På väg, ett nytt utbildningsmaterial inom BBIC. Det ska användas inför att en ung person ska eller eventuellt kommer att flytta ut från sitt familjehem eller HVB.

De unga som lämnar vården får inte alltid det stöd de behöver. BBIC vill genom sitt nya material På väg ge kommuner med BBIC-licens ett stöd i handläggningen, för att de unga ska få det stöd de har rätt till.

Enkäter, fördjupning och formulär

På väg består av tre enkäter, ett fördjupningstema och tre formulär. Enkäterna är tänkta att användas som en screening för alla unga som ska lämna vården för vuxenlivet. Om behov finns kan den unge själv söka stöd och då blir formulären aktuella att använda.

Obligatoriskt för kommuner med ordinarie licens

På väg har tagits fram i samarbete med ett antal projektkommuner. På väg ska föras in i BBIC-konceptet och därmed göras obligatoriskt för kommuner med ordinarie BBIC-licens att använda i kontakten med de unga.

Välkommen med synpunkter

Liksom vid all användning av BBIC är man som användare av materialet – utifrån sina erfarenheter av användningen – välkommen med synpunkter och förslag till ändringar. Dessa kommer att beaktas inom ramen för de formulärrevideringar som Socialstyrelsen gör med jämna mellanrum.

På väg-materialet har skickats till regionala BBIC-samordnare för vidare förmedling till BBIC-ansvariga i kommuner med licens. Saknar din kommun materialet vänd er i första hand till er regionala samordnare.

Ladda ner PM

På väg - ett nytt material inom BBIC

Kontakt

Cristina Dahlberg
075-247 38 49

Katarina Munier
075-247 33 95