/
/
/

Fler landsting erbjuder KUB-test

den 20 november 2013 kl. 09:00 Nyhet

Förra året rapporterades att 18,7 barn per 1 000 födda hade en fosterskada eller en kromosomavvikelse. Det är i nivå med siffrorna för de senaste åren. Allt fler landsting erbjuder nu tester tidigt i graviditeten för att upptäcka kromosomavvikelser.

Medelåldern för kvinnor som föder barn har ökat under senare år. Under 1979 var 8 procent av de födande kvinnorna över 35 år medan motsvarande siffra förra året var 22 procent.

Andelen barn med Downs syndrom har varit relativt konstant under samma period. Det framgår av ny statistik från Socialstyrelsen om fosterskador och kromosomavvikelser för 2012.

– Med så mycket äldre mödrar skulle man vänta sig en betydande ökning av andelen barn med Downs syndrom. Men på grund av den prenatala diagnostiken är andelen barn med Downs syndrom relativt konstant, säger Karin Källén, en av rapportförfattarna.

Ökad screening med KUB-test

Förklaringen till att inte fler föds med Downs syndrom är alltså att ökad screening med KUB-test (testet görs för att undersöka eventuell kromosomavvikelse hos fostret) bland blivande mödrar har lett till fler avbrutna graviditeter.

– Foster med kromosomavvikelse identifieras i stor utsträckning vid KUB-test, säger Karin Gottvall, en av rapportförfattarna.

16 av 21 landsting

En utökad användning av KUB-test har skett successivt under de senaste åren. Förra året erbjöd 16 av Sveriges 21 landsting ett KUB-test i tidig graviditet, 2011 var motsvarande siffra 14 landsting.

Av 700-800 barn som föds i Sverige är det ungefär ett barn som har Downs syndrom. Förra året föddes 135 barn med Downs syndrom.

Fakta

KUB står för Kombinerat Ultraljud och Biokemisk analys. Testet består av en ultraljudsundersökning och ett blodprov. Tillsammans med kvinnans ålder gör det att sannolikheten för Downs syndrom i det enskilda fallet kan bedömas betydligt bättre än om man enbart ser till kvinnans ålder.

Kontakt

Karin Källén
075-247 34 06

Karin Gottvall
075-247 38 99