/
/
/

Färre får hjärtinfarkt

den 6 november 2013 kl. 10:00 Nyhet

Den nedåtgående trenden för antalet akuta hjärtinfarkter fortsätter. Det framgår av Socialstyrelsens statistik över kända akuta hjärtinfarkter 1988-2012.

Knappt 31 000 personer drabbades av akut hjärtinfarkt 2011, preliminära siffror för 2012 visar en nedgång till strax under 30 000 personer.

Förra året inträffade 522 fall av akut hjärtinfarkt per 100 000 män och 344 fall per 100 000 kvinnor i åldersgrupperna över 20 år, enligt preliminära siffror. Det är en minskning med 4 respektive 5 procent jämfört med året före.

Dödligheten har sjunkit kraftigt

Dödligheten bland dem som drabbas av hjärtinfarkt har sjunkit kraftigt under senare år. 1995 avled 41 procent av männen och cirka 45 procent av kvinnorna inom 28 dagar efter infarkten. Motsvarande siffror för 2012 var 26 procent för männen och 30 procent för kvinnorna.

De högre dödlighetstalen för kvinnor förklaras av den större andelen äldre. Justerat för ålder har männen genomgående en högre dödlighet i hjärtinfarkt än vad kvinnor har.

Uppgifterna är hämtade från patientregistret för sluten vård och från dödsorsaksregistret.

Kontakt

Björn Nilsson
075-247 30 00

Frida Lundgren
075-247 30 00

Ladda ner eller beställ

Hjärtinfarkter 1988-2012

Mer hos oss

Hjärt- och kärlsjukdomar