/
/
/

Dags för kommuner att söka statsbidraget Omvårdnadslyftet 2014

den 14 november 2013 kl. 17:30 Nyhet

Kommuner kan söka statsbidraget för att stärka kompetensen inom äldre- och funktionshindersomsorgen.

Förutsatt att riksdagen beviljar medel för ändamålet ska Socialstyrelsen efter ansökan fördela i storleksordningen 150 miljoner kronor för Omvårdnadslyftet 2014. 

Ansökan

Ansökan om 2014 år statsbidrag ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 31 januari 2014. Du hittar blankett och mer information om sidan statsbidrag till kommuner för omvårdnadslyftet.

Kontakt

Åsa Pettersson
075-247 33 64

Mer hos oss

Statsbidrag