/
/

Nyheter november 2013

Här hittar du alla Socialstyrelsens nyheter publicerade under november 2013.

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Fler landsting erbjuder KUB-test 2013-11-20 09:00

  Förra året rapporterades att 18,7 barn per 1 000 födda hade en fosterskada eller en kromosomavvikelse. Det är i nivå med siffrorna för de senaste åren. Allt fler landsting erbjuder nu tester tidigt i graviditeten för att upptäcka kromosomavvikelser.

 • Färre får hjärtinfarkt 2013-11-06 10:00

  Den nedåtgående trenden för antalet akuta hjärtinfarkter fortsätter. Det framgår av Socialstyrelsens statistik över kända akuta hjärtinfarkter 1988-2012.

 • Nationella riktlinjer för beroendevård revideras 2013-11-06 09:00

  Debattreplik av Maria Branting, projektledare för uppdateringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård och Ulf Malmström, utredare, samordnare av ANDT-frågor i Läkartidningen den 6 november 2013.

 • Fler alternativa företrädare för barn behövs 2013-11-04 13:30

  När en förälder dödar den andra bör socialnämnden träda in och väcka talan om en överflyttning av vårdnaden om barnet. I vart femte fall saknas dock en lämplig person som kan ta på sig uppgiften, visar Socialstyrelsens kartläggning.