/
/
/

Våld och tvång på hem för unga

den 7 mars 2013 kl. 10:00 Nyhet

Socialstyrelsen riktar kritik mot Oasens HVB-hem i Aneby för att man använder sig av metoder där det förekommer att barn och ungdomar förs undan med tvång och stängs in.

Både vid Oasen familjecenter och ungdomscenter har personalen använt sig av åtgärder som utgör allvarliga integritetsintrång och saknar stöd i lag.

– Det är aldrig tillåtet att stänga in barn som är placerade vid ett hem för vård eller boende vare sig det sker vid enstaka tillfällen eller återkommande, säger Birgitta Hagström, enhetschef vid Socialstyrelsen.

Vid en oanmäld inspektion som Socialstyrelsen gjorde i november i fjol visade det sig att verksamheterna använder ett rum, ett så kallat ”time out-rum” eller annat utrymme, dit barnen förs om de är aggressiva.

Av inspektionen framgick också att personalen tar hårt i barnen och håller fast dem eller lägger ned dem på golvet i situationer när barnet uppträder aggressivt. Det framgick av intervjuer med både personal och barn.

Detta har skett trots att det inte är tillåtet att fysiskt begränsa ett barns rörelsefrihet. I flera fall har dokumentation kring situationer där man använt sig av time out-rum eller hållit fast barn varit ofullständig. Det har exempelvis inte kunnat utläsas hur det har gått till när ett barn har hållits fast eller förts till ett time out-rum.

Personalen har hänvisat till att man använder sig av nödvärn och nödrätt när man använder sig av metoderna. Sådan ansvarsfrihet kan inte ligga till grund för rutinmässiga ingripanden, framhåller Socialstyrelsen i sina beslut.

Kräver förbättringar

Socialstyrelsens tillsyn kräver att Oasen familjecenter och Oasen ungdomscenter upphör att stänga in barnen mot deras vilja, och att man säkerställer att personalen hanterar barn med kraftigt utagerande beteende utifrån gällande lagstiftning. Båda verksamheterna måste också förbättra dokumentationen.

HVB-hemmen har till och med den 15 april 2013 på sig att redovisa vilka åtgärder man vidtagit. Om inte dessa genomförs kan Socialstyrelsen komma att utfärda ett föreläggande.

Oasen familjecenter är ett HVB-hem med tillstånd att ta emot 37 föräldrar och barn. Målgruppen är barn i grundskoleåldern som vistas där tillsammans med sina föräldrar. Oasen ungdomscenter, som även det är ett HVB-hem, har tillstånd att ta emot 24 barn åldrarna 7 och 16 år.

Kontakt

Birgitta Hagström
075-247 47 13

Erik Kangeryd
075-247 47 25