Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Kraftig underrapportering av ECT

den 6 mars 2013 kl. 10:00 Pressmeddelande

Knappt hälften av de cirka 40 000 ECT-behandlingar som utfördes i landet under ett år rapporterades in till Socialstyrelsens patientregister. Dels finns en kraftig underrapportering från landstingen. Dels utförs många elbehandlingar av annan personal än läkare, och då omfattas inte vårdgivaren av uppgiftsskyldigheten.

– Ett heltäckande patientregister är en viktig förutsättning för att kunna följa utvecklingen på olika områden inom hälso- och sjukvården. Med rådande underrapportering kan inte patientregistret ge en fullständig bild av omfattningen av exempelvis ECT-behandlingar, säger Lars Grönvik, enhetschef på Socialstyrelsen.

Följa upp underrapporteringen

Privata och offentliga vårdgivare ska enligt en särskild förordning lämna uppgifter om alla behandlingar som sker inom slutenvården till Socialstyrelsens patientregister. Detsamma gäller alla läkarbesök inom den specialiserade öppenvården. För att kontrollera kvaliteten på denna inrapportering skickade Socialstyrelsen ut en enkät till landstingen med frågor om antalet utförda ECT-behandlingar under 2010.

Enligt patientregistret utfördes knappt 18 000 ECT-behandlingar det aktuella året, men enkätsvaren visar att merparten av landstingen utför många gånger fler behandlingar än de lämnar uppgift om. Så sker i Västra Götaland, Västerbotten, Gävleborg, Kalmar, Kronoberg, Blekinge, Halland, Värmland, Västmanland, Västernorrland, Jämtland, Dalarna, Uppsala och Östergötland.

– Vi ser allvarligt på att landstingen inte rapporterar all vård enligt uppgiftsskyldigheten och vi kommer att följa upp underrapporteringen till patientregistret med respektive landsting, säger Hillevi Rydh, statistiker på Socialstyrelsen.

Utvidga uppgiftsskyldigheten

Den andra anledningen till att utvecklingen är svår att följa vad gäller exempelvis ECT-behandlingar är att hälso- och sjukvård i allt högre utsträckning ges i öppna vårdformer och av andra yrkesgrupper än läkare. Knappt 8000 ECT-behandlingar det aktuella året utfördes av läkare inom öppenvården, och av dessa rapporterades merparten in till patientregistret. Men enkätsvaren till Socialstyrelsen visar att lika många, eller något drygt 8000, ECT-behandlingar utfördes av andra yrkesgrupper, och dessa behandlingar är vårdgivarna inte skyldiga att rapportera in till patientregistret enligt den rådande lagstiftningen.

– Det finns skäl att utreda möjligheterna att utvidga uppgiftsskyldigheten till att också omfatta vård som utförs av andra yrkesgrupper inom öppenvården, säger Lars Grönvik.

Andra än läkare utför ECT

Socialstyrelsen har tidigare föreslagit regeringen att uppgiftsskyldigheten till patientregistret bör omfatta all specialiserad öppenvård oavsett vilken yrkesgrupp som utför den. Vad gäller ECT är det bara i Skåne, Örebro och Jämtlands län som samtliga ECT-behandlingar utförs av läkare.

– Det finns inget krav på att det ska vara en läkare som utför ECT-behandlingen. Inom hälso- och sjukvården finns möjlighet att delegera uppgifter till någon som har tillräcklig kompetens och erfarenhet, säger Mårten Gerle, psykiatrisakkunnig på Socialstyrelsen och tillägger att det är verksamhetschefens ansvar att säkerställa en patients behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet.

ECT eller elektrokonvulsiv behandling framkallar epileptisk aktivitet i hjärnan genom elektrisk stimulering. Behandlingen kan ges vid svårare fall av depression, vid uttalad självmordsrisk eller då andra behandlingar vid depressiva perioder inte har gett effekt. Enligt en tidigare rapport från Socialstyrelsens tillsyn uppger alla verksamheter i granskningen att det är specialistläkare inom psykiatri som ordinerar ECT. Dessa följer även upp behandlingen och avgör om den ska fortsätta eller avslutas.

Kontakt

Lars Grönvik
075-247 34 16
(om patientregistret)

Hillevi Rydh
075-247 34 53
(om statistik)

Mårten Gerle
075-247 39 71
(om psykiatri)