/
/
/

Ny omfattande rapport om barn och ungas hälsa och välfärd

den 27 maj 2013 kl. 09:05 Nyhet

Svenska barn och unga har det förhållandevis bra, även om man jämför med andra välfärdsländer. Men samtidigt söker allt fler ungdomar vård på grund av psykisk ohälsa. Det är några av slutsatserna i ”Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013”, en omfattande samling fakta och analyser av hur barn och unga har det i Sverige i dag.

Barn och unga har det förhållandevis bra i Sverige, även om man jämför med andra välfärdsländer. Spädbarn och yngre skolbarn tillhör de som relativt sett har det bäst; barnadödligheten i Sverige är bland de lägsta i världen och de yngre barnen trivs i skolan.

Den psykiska ohälsan ökar 

I de äldre åldersgrupperna ser det dock annorlunda ut. Svenska 15-åringar mår sämre än jämngamla i andra västländer och allt fler 16–24-åringar får vård på grund av psykisk ohälsa.

– Samtidigt ser vi fortfarande brister i det tidiga stödet och i patientinformationen. Barn och unga vet inte alltid vart de ska vända sig, säger Karin Flyckt, utredare på Socialstyrelsen.

Depressioner, ångestsjukdomar och missbruk är de diagnoser som ökar mest inom ungdomsgruppen och 18-24-åringar står också för den största ökningen inom den psykiatriska slutenvården.

Barn får läkemedel avsedda för vuxna

En stor del av de läkemedel som används för behandling av barn har inte genomgått någon klinisk prövning på barn och unga. Problemet är störst inom slutenvården. Ett område där bristen är speciellt omfattande är läkemedel mot behandling av smärta.

– Vi ser positivt på att det pågår initiativ, både nationellt och internationellt, för att förbättra utbudet av dokumenterade läkemedel och öka kunskapen om läkemedelsanvändning till barn, säger Karin Flyckt.

Exempel på andra områden som avhandlas i rapporten: placerade barn, ungdomsvård, ekonomisk utsatthet, barn som anhöriga, diabetes, allergier, barnfetma, neonatalvård, cancer, barnkardiologi, elevhälsan, ungdomsmottagningar, antibiotika, miljöfaktorer som påverkar barns och ungas hälsa.

Kontakt

Karin Flyckt
075-247 35 75