/
/
/

Nu bildas Inspektionen för vård och omsorg

den 29 maj 2013 kl. 10:00 Nyhet

Den 1 juni 2013 övergår tillsynen över hälso- och sjukvården och socialtjänsten från Socialstyrelsen till den nybildade myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Här listas vilka ansvarsområden som följer med dit och vilka som blir kvar hos Socialstyrelsen.

Inspektionen för vård och omsorg kommer att ansvara för tillsynen över:

 • hälso- och sjukvård
 • hälso- och sjukvårdspersonal
 • socialtjänst
 • verksamheter enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Den nya myndigheten tar också över handläggningen av:

 • anmälningar enligt lex Sarah och lex Maria
 • allmänhetens klagomål på vård och omsorg
 • kommunernas ej verkställda beslut.

Utöver det ingår i IVO:s uppdrag att pröva alla ansökningar om tillstånd inom socialtjänsten och vissa tillstånd inom hälso- och sjukvården. Myndigheten kommer även att ta över ansvaret för en del register, exempelvis HVB-registret och vårdgivarregistret.

Generaldirektör för IVO är Gunilla Hulth-Backlund.

Pågående ärenden flyttas över

IVO tar emot nya handlingar och frågor från och med den 1 juni. Då förs också pågående ärenden som gäller tillsyn och tillstånd över från Socialstyrelsen. Även handlingar i ärenden som avslutats sedan den 1 januari 2010 följer med till den nya myndigheten. Den som vill begära ut äldre handlingar kan vända sig till Socialstyrelsen.

Socialstyrelsens fortsatta ansvar

Socialstyrelsen fortsätter att arbeta för en god hälsa, vård och omsorg genom att:

 • styra med föreskrifter, nationella riktlinjer, vägledningar och statsbidrag
 • genomföra uppföljningar, utvärderingar och öppna jämförelser
 • ta fram statistik och ansvara för ett tiotal register såsom patientregistret, dödsorsaksregistret, läkemedelsregistret och registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP)
 • utfärda legitimationer och specialistbevis samt tillstånd att bedriva rikssjukvård
 • hantera ett stort antal regeringsuppdrag varje år.

Socialstyrelsens verksamhet kommer att vara samlad i Stockholm. De regionala tillsynsenheterna i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro, Umeå och Jönköping övergår till IVO.

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Presstjänsten
075-247 30 05