/
/
/

Många saknar garanti om snabbt svar på trygghetslarm

den 16 maj 2013 kl. 10:00 Pressmeddelande

Äldre med trygghetslarm har inte samma förutsättningar att känna sig trygga i alla delar av landet. 43 procent av kommunerna garanterar svar på larmet inom fem minuter medan 46 procent inte lämnar någon tidsgaranti alls. Det visar Äldreguiden, som i dag uppdateras med nya uppgifter på kommun- och enhetsnivå.

Allt fler äldre bor kvar hemma i stället för att flytta till äldreboenden, trots att de kan ha svårt att röra sig eller risk för att ramla. Många gånger är det ett trygghetslarm som gör det möjligt att ändå känna sig trygg – det kan till och med vara avgörande för liv och hälsa.

– För att kunna känna trygghet är det viktigt att veta hur snabbt man kan få hjälp i fall det händer något. En del kommuner sköter det här bra. Men så är det inte överallt. Samtliga kommuner borde våga införa en tidsgaranti, säger Marianne Lidbrink, projektledare för Äldreguiden på Socialstyrelsen.

I länen Jönköping och Skåne uppger 77 respektive 68 procent av kommunerna och stadsdelarna att de har tidsgarantier för svar, från 1 till över 20 minuter. I Västerbotten och Dalarna svarar däremot bara 25 respektive 27 procent att de garanterar någon svarstid. Även när det gäller hur snabbt hjälpen kan komma till den som larmat är det stora skillnader. 37 procent av landets kommuner och stadsdelar lovar att de kommer inom en halvtimme och 17 procent att de kommer inom 45 minuter eller mer. Resten lovar inte något.

Äldreguiden omgjord

Det är sjunde året i rad som Socialstyrelsen presenterar ny information i Äldreguiden. Resultaten bygger på uppgifter från 312 kommuner och stadsdelar (i Stockholm, Göteborg och Malmö) samt över 4 600 hemtjänst- och boendeenheter.

– Nytt för i år är att Äldreguiden enbart riktar sig till äldre med behov av vård och omsorg och deras anhöriga. Man kan exempelvis se om verksamheten är kommunal eller privat, hur mycket personal som finns och vilka aktiviteter som erbjuds. Vi har också gjort om utseendet så att det ska vara enklare att hitta och förstå informationen, säger Marianne Lidbrink.

Några andra resultat:

  • Det finns stora skillnader i hur bra landets äldreboenden är på att erbjuda styrke- och balansträning i grupp. I Värmlands län erbjuder bara runt 30 procent av enheterna sådan träning minst en gång i veckan. Motsvarande siffra för Jönköpings län är nästan 90 procent. Fysisk aktivitet är viktigt för att behålla hälsan och förebygga fallolyckor.
  • 99 procent av enheterna i särskilt boende erbjuder en kontaktperson, och en fast kontakt med en legitimerad personal i boendet. Kontaktpersonen ansvarar för att tillsammans med den äldre planera vården och omsorgen och är viktig för att äldre ska kunna vara delaktiga och trygga.
  • En något högre andel äldre i särskilt boende har en aktuell genomgång av sina läkemedel jämfört med föregående år. Men resultaten varierar från drygt 40 procent i Blekinge län till nästan 90 procent i Uppsala län. Personer över 75 år som har fem eller fler läkemedel ska enligt nya regler från Socialstyrelsen regelbundet få en översyn av sin läkemedelsbehandling för att minska riskerna för vårdskador.
  • Trots allt fler läkemedelsgenomgångar fortsätter många äldre på särskilt boende att få läkemedel som listats som direkt olämpliga. Även här skiftar resultaten kraftigt, från strax under 10 procent på Gotland till nästan 20 procent i Blekinge län.