/
/
/

Tydligare bild av svenskars läkemedelsbehandlingar

den 14 juni 2013 kl. 09:00 Nyhet

Nu publiceras den första samlade jämförelsen av landstingens läkemedelsbehandlingar. Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Läkemedelsverket har sammanställt data i en rapport som idag överlämnades till regeringen.

Rapporten ”Öppna jämförelser av läkemedelsbehandlingar” visar skillnader i läkemedelsbehandlingar mellan olika landsting och regioner, men också hur behandlingarna skiljer sig åt beroende på ålder, utbildningsnivå och kön.

– Vi hoppas att rapporten blir ett välanvänt verktyg för landstingens beslutsfattare, en bred faktabank för att kunna göra analyser och att initiera förbättringsarbeten. I slutänden kan den bidra till en läkemedelsanvändning som är till bättre nytta för både patienten och samhället, säger Mona Heurgren, enhetschef vid Socialstyrelsen.

Flera indikatorer

Jämförelserna gäller 29 olika så kallade indikatorer, det vill säga kvalitets- och effektivitetsaspekter, av läkemedelsbehandlingar inom en rad områden.

Bland dem kan nämnas landstingens behandling vid hjärt- och strokesjukvård, antibiotikabehandling i öppenvården, läkemedelsbehandling vid psykisk ohälsa samt läkemedelsanvändningen hos äldre.

Underlaget till sammanställningen består av tidigare publicerad data ur flera nationella register som har funnits spridda hos Socialstyrelsen, SKL respektive Läkemedelsverket.

– Nu samlar vi alla uppgifterna på ett och samma ställe. Det gör det enklare att ta till sig, samtidigt som det skapar en bättre insyn i hälso- och sjukvården, säger Mona Heurgren.

Fördjupat samarbete

Fortfarande saknas indikatorer inom flera prioriterade områden som tillsammans kan ge en mer heltäckande bild av läkemedelsanvändningen i Sverige. Det gäller till exempel läkemedelsanvändning bland barn.

I september kommer därför Socialstyrelsen att presentera en plan för ett fördjupat samarbete mellan myndigheterna och SKL. Det långsiktiga målet är att utveckla och ta fram fler gemensamma indikatorer.

Kontakt

Mona Heurgren
075-247 36 09

Eva Nyman
075-247 37 80

Nina Viberg
projektledare, SKL
08-452 74 51

Charlotte Asker-Hagelberg
tf enhetschef, Läkemedelsverket
018-16 77 18