Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Socialstyrelsen föreslår nationell screening av tarmcancer

den 13 juni 2013 kl. 09:00 Pressmeddelande

Tjock- och ändtarmscancer är den näst mest dödliga cancerformen i Sverige, nästan 2 700 avlider i sjukdomen varje år. Men det finns en effektiv metod för att upptäcka cancern tidigt. Därför rekommenderar Socialstyrelsen att hälso- och sjukvården erbjuder alla i åldrarna 60-74 år att testa sig vartannat år.

– Ett nationellt screeningprogram beräknas minska dödligheten i tjock- och ändtarmscancer med 15 procent eftersom prognosen är mycket god om sjukdomen upptäcks tidigt. Det innebär att sjukvården skulle kunna rädda ungefär 300 liv varje år, säger Arvid Widenlou Nordmark, Socialstyrelsens cancersamordnare.

Avgörande för Socialstyrelsens rekommendation är att det finns en effektiv testmetod. Den innebär att man undersöker om det finns blod i avföringen genom ett avföringsprov. Dessutom är riskerna för överdiagnostik och överbehandling av ofarliga tumörer små. Åldersgruppen är satt till 60–74-åringar eftersom genomsnittsåldern för att drabbas av sjukdomen är 74 år.

Flera andra europeiska länder har redan infört screening för tarmcancer och i Sverige screenar Stockholms läns landsting och Region Gotland sedan 2008. Från och med 2013 kommer även landsting och regioner att delta i en nationell studie om testmetoder vid screening för cancerformen. Det kommer att bidra till att landstingen börjar bygga upp organisationer och kompetens för att kunna införa screeningprogrammet.

Mammografin oförändrad

Socialstyrelsen har även utrett screening för bröstcancer och prostatacancer. När det gäller bröstcancer kvarstår myndighetens tidigare rekommendation: landstingen bör erbjuda mammografiundersökningar till alla kvinnor 40–74 år var 18–24:e månad.

– Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor, en av tio drabbas. Vår sammanställning av forskning visar att motsvarande screeningprogram i andra länder sänker dödligheten i sjukdomen med 16–25 procent, säger Beatrice Melin, en av Socialstyrelsens experter i arbetet med rekommendationerna och professor i onkologi vid Umeå universitet.

För att ytterligare kunna följa upp vilka effekter mammografin ger i Sverige föreslår Socialstyrelsen också att landstingen skapar förutsättningar för utvärdering, exempelvis genom ett nationellt register som är under uppbyggnad.

Ingen screening för prostatacancer

Även för prostatacancer är rekommendationen densamma som tidigare. Socialstyrelsen avråder landstingen från screeningprogram, framförallt för att dagens PSA-tester inte är tillräckligt bra. Varken i EU eller i Nordamerika rekommenderas screening för cancerformen.

– Att införa screening i dag skulle leda till att betydligt fler män kommer att skadas än hjälpas. Många fler små, ofarliga tumörer skulle upptäckas och många män skulle få en cancerdiagnos som de oupptäckt aldrig skulle märka av. Den överdiagnostiken skulle betyda ett stort antal onödiga behandlingar med risk för allvarliga konsekvenser som livslång inkontinens och impotens, säger Arvid Widenlou Nordmark.

Däremot bör män som är oroliga för prostatacancer även fortsättningsvis kunna få sitt PSA testat, efter att ha informerats om undersökningens för- och nackdelar.

Rekommendationerna om screening är preliminära och Socialstyrelsen tar emot synpunkter fram till den 30 september. Slutgiltiga versioner kommer att publiceras i februari 2014. Synpunkter kan lämnas via e-post till screening@socialstyrelsen.se eller via vanlig post till Socialstyrelsen.

Kontakt

Erik Åhlin
075-247 37 94