/
/
/

Utbetalningarna av ekonomiskt bistånd ökar

den 18 juni 2013 kl. 10:00 Nyhet

Ett oförändrat antal hushåll fick ekonomiskt bistånd (exklusive introduktionsersättning) 2012 jämfört med året innan, cirka 225 000, samtidigt som de totala utbetalningarna ökade med 2 procent till 10,6 miljarder kronor. Det visar Socialstyrelsens årsstatistik om ekonomiskt bistånd för 2012.

Årsstatistiken är en samlad, uppdaterad och utvidgad redovisning av den statistik som publicerats månadsvis under året. Undantaget är uppgifterna om försörjningshinder, som kommer i en separat årsrapport i höst.

– Vi ser ingen förändring i antalet hushåll med ekonomiskt bistånd 2012 jämfört med 2011. Däremot var det ett högre belopp som betalades ut, säger Stina Björk, utredare vid Socialstyrelsen och ansvarig för statistiken. 

Jämförelserna gäller ekonomiskt bistånd exklusive introduktionsersättning*. Det genomsnittliga beloppet per biståndshushåll var drygt 47 000 kronor 2012. Liksom totalbeloppet, 10,6 miljarder, ökade genomsnittsbeloppet med 2 procent i fasta priser jämfört med 2011.

Allt fler långvariga biståndsmottagare

Av de vuxna biståndsmottagarna fick 40 procent långvarigt bistånd, det vill säga under minst tio av årets månader. Andelen var 39 procent 2011, och 37 procent året dessförinnan.

23 procent av ensamstående kvinnor med barn fick ekonomiskt bistånd 2012, liksom året innan. Det är en betydligt större andel än för andra hushållstyper. Av alla hushåll var det knappt 6 procent som fick ekonomiskt bistånd.

Stora skillnader mellan kommunerna

4,2 procent av befolkningen fanns i hushåll som tog emot ekonomiskt bistånd någon gång under 2012, men andelen varierar kraftigt mellan olika kommuner, från en halv till tio procent av befolkningen. Uppgifter för alla län och kommuner finns i rapporten (tabell 13).


*) Före den 1 december 2010 kunde kommunerna bevilja introduktionsersättning till nyanlända flyktingar. Från och med 2012 ingår inte denna i statistiken om ekonomiskt bistånd, även om utbetalningar kan fortsätta så länge introduktionen pågår. Vid direkta jämförelser med 2011 räknas introduktionsersättningen inte heller in för det året.

Kontakt

Andreas Petersson
075-247 37 19