/
/

Nyheter juni 2013

Här hittar du alla Socialstyrelsens nyheter publicerade under juni 2013.

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Tar tacksamt emot synpunkterna – slutlig version kommer 2014 2013-06-26

  Debattreplik av Arvid Widenlou Nordmark, Socialstyrelsen, i Läkartidningen den 26 juni 2013.

 • För låg tillgång till psykologisk behandling 2013-06-20 08:00

  Alltför få personer erbjuds psykologisk behandling inom primärvården i Sverige. Bara varannan vårdcentral uppger att de kan möta patienternas behov. Socialstyrelsens utvärdering visar att hälften av de svenska vårdcentralerna har mindre än en heltidstjänst för psykologisk behandling.

 • "Socialstyrelsen kräver bättre vård för psyksjuka" 2013-06-20 08:00

  Debattartikel av Lars-Erik Holm och Tord Forsner i Dagens Nyheter den 20 juni 2013.

 • Ny vägledning för arbete med barn med uppgivenhetssyndrom 2013-06-19 11:30

  Socialstyrelsen publicerar nu en vägledning för socialtjänst, hälso- och sjukvård och andra berörda aktörer kring hur man ska samverka för att barn med uppgivenhetssyndrom och deras familjer ska få en god vård och omsorg.

 • Utbetalningarna av ekonomiskt bistånd ökar 2013-06-18 10:00

  Ett oförändrat antal hushåll fick ekonomiskt bistånd (exklusive introduktionsersättning) 2012 jämfört med året innan, cirka 225 000, samtidigt som de totala utbetalningarna ökade med 2 procent till 10,6 miljarder kronor. Det visar Socialstyrelsens årsstatistik om ekonomiskt bistånd för 2012.

 • Stort behov av utveckling av arbetet med våldsutsatta kvinnor 2013-06-18 09:00

  Färre än 30 procent av landets kommuner följer systematiskt upp sina insatser till våldsutsatta kvinnor och deras barn. Än färre, bara 17 procent, frågar efter våldsutsattas åsikter och använder sig av dem för att utveckla arbetet, visar Socialstyrelsens öppna jämförelser av stöd till brottsoffer.

 • Tydligt förhöjd dödlighet bland äldre med psykofarmaka 2013-06-17 09:00

  Många äldre med psykisk sjukdom får inte lämplig vård – och det ger allvarliga konsekvenser. Det visar en ny studie från Socialstyrelsen. Äldre som långvarigt behandlas med psykofarmaka har exempelvis ökad dödlighet och risk att drabbas av fallolyckor och mag-tarmblödningar.

 • Tydligare bild av svenskars läkemedelsbehandlingar 2013-06-14 09:00

  Nu publiceras den första samlade jämförelsen av landstingens läkemedelsbehandlingar. Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Läkemedelsverket har sammanställt data i en rapport som idag överlämnades till regeringen.

 • ”Problematiskt med förskrivarkoder på sjukintyg” 2013-06-14 08:00

  Debattreplik av Torbjörn Andersson och Mary Nilsson, enhetschefer Socialstyrelsen, i Dagens Medicin den 14 juni 2013.

 • Socialstyrelsen föreslår nationell screening av tarmcancer 2013-06-13 09:00

  Tjock- och ändtarmscancer är den näst mest dödliga cancerformen i Sverige, nästan 2 700 avlider i sjukdomen varje år. Men det finns en effektiv metod för att upptäcka cancern tidigt. Därför rekommenderar Socialstyrelsen att hälso- och sjukvården erbjuder alla i åldrarna 60-74 år att testa sig vartannat år.

 • Nya rekommendationer om vård i livets slutskede 2013-06-11 08:15

  Långtifrån alla erbjuds god vård i livets slutskede. Döende patienter åker in och ut på sjukhus, och riskerar att inte få smärtlindring och hjälp att hantera sin ångest. För att säkra tillgång till palliativ vård på lika villkor för alla presenterar Socialstyrelsen i dag ett kunskapsstöd med rekommendationer och vägledning.

 • Döende ska få bättre vård 2013-06-11 08:15

  Debattartikel av generaldirektör Lars-Erik Holm och enhetschef Anette Richardson i Svenska Dagbladet den 11 juni 2013.

 • Fortsatt viktigt att upptäcka utvecklingsavvikelser 2013-06-05 09:00

  Debattreplik av Margareta Bondestam, utredare Socialstyrelsen, i Läkartidningen den 5 juni 2013.

 • PIP-implantat bör opereras ut i förebyggande syfte 2013-06-04 13:00

  Bröstimplantat tillverkade av Poly Implant Prothése (PIP) har sämre mekanisk hållbarhet och innehåller i en del fall ett vävnadsirriterande ämne i väsentligt högre grad än andra silikonbröstimplantat.

 • Få kejsarsnitt i Sverige vid europeisk jämförelse 2013-06-04 09:00

  Kejsarsnittsfrekvensen i Sverige är bland de lägsta i Europa. Dock har svenska mödrar oftare övervikt och fetma och är lite äldre än genomsnittliga europeiska mödrar. Det framgår av en rapport från Euro-Peristat där Socialstyrelsen bidragit med data från det medicinska födelseregistret.

 • Vägledning ska förbättra mottagandet av ensamkommande barn 2013-06-03 09:00

  HVB-hem som tar emot ensamkommande barn och unga har fler brister än andra hem inom socialtjänsten. För att öka socialtjänstens kunskap tydliggör nu Socialstyrelsen vilka regler som gäller. - Vissa kommuner tycks utsätta ensamkommande barn och unga för negativ särbehandling jämfört med andra placerade barn, säger projektledaren Katarina Munier.