/
/
/

Ojämlik vård och kommunalt självstyre debatteras i Almedalen

den 1 juli 2013 kl. 13:00 Nyhet

Tillgången till psykologisk behandling och väntetiderna på akuten skiljer stort i landet. Det finns också många exempel på att insatser för barn och äldre kan variera kraftigt beroende på var man bor. Socialstyrelsen debatterar under tisdagen frågan om det kommunala självstyret är ett hinder för jämlik vård och omsorg.

 – Tyvärr ser vi alltför stora skillnader mellan olika kommuner och landsting och detta beror inte enbart på resurser, utan oftare på sättet man prioriterar och bedriver verksamheten, säger Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm.

Större likformighet

Socialstyrelsen arrangerar ett frukostseminarium om dessa frågor för att värna medborgarnas rättigheter, tillgodose deras behov och driva på utvecklingen. Kommuner och landsting borde kunna nå större likformighet i bedömningarna så att det inte är kommun- eller landstingsgränser som avgör vilken vård eller omsorg medborgarna får.

 – Jag respekterar det kommunala självstyret, men ibland blir det tydligt att statens och kommunernas perspektiv krockar. Jag tycker att det är för stora skillnader hur man än tittar. Det är därför vi lyfter fram denna fråga som jag en gång kallade den vita elefanten – den som alla ser men ingen pratar om, säger Lars Erik Holm.

Skydda liv, säkerhet och hälsa

På seminariet kommer också Socialstyrelsens föreskrifter om bemanning i demensvården att tas upp. Flera kommuner anser att Socialstyrelsen inkräktar på det kommunala självstyret i denna fråga.

 – Vi har enligt lag rätt att utfärda bindande bestämmelser om det behövs för att skydda personers liv, säkerhet och hälsa, säger Lars-Erik Holm inför debatten.

Medverkar på Almedalens Hotell på tisdagsmorgonen gör även bland andra riksrevisor Gudrun Antemar, ordföranden för riksdagens socialutskott Anders W Jonsson och Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden.

Kontakt

Presstjänsten
075-247 30 05