/
/
/

Från 1 juli får papperslösa rätt till hälso- och sjukvård som inte kan vänta

den 1 juli 2013 kl. 14:00 Nyhet

En ny lag som träder i kraft idag ger utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd samma rätt till hälso- och sjukvård och tandvård som asylsökande.

Den nya lagen heter lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

Lagen ger papperslösa rätt till:

  • hälso- och sjukvård och tandvård som inte kan anstå (skjutas upp, vänta)
  • mödrahälsovård
  • preventivmedelsrådgivning
  • vård i samband med abort.

I lagen står det att papperslösa har rätt till hälso- och sjukvård och tandvård som inte kan "anstå". Begreppet innefattar all hälso- och sjukvård och tandvård som bedöms vara nödvändig omedelbart, men även sådan som med en måttlig fördröjning kan medföra allvarliga följder och ett mer omfattande vårdbehov för individen.

Barn som lever som papperslösa i Sverige har rätt till subventionerad fullständig hälso- och sjukvård och regelbunden tandvård på samma sätt som bofasta barn.

Papperslösa får sammantaget samma rätt till hälso- och sjukvård som asylsökande.

Socialstyrelsen ska ge förslag på vilken vård som inte kan anstå

Vilken vård som inte kan anstå för en viss individ avgörs av den behandlande läkaren eller tandläkaren. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att föreslå hur begreppet ”vård som inte kan anstå” kan tillämpas i bedömningar om vård till papperslösa. Arbetet kommer att ske i samarbete med SKL och företrädare för vårdprofessionerna.

Uppdraget slutredovisas den 28 februari 2014.

Papperslösas rätt till hälso- och sjukvård regleras i lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.