/
/
/

Vägledning ska hjälpa kommunerna upphandla äldreomsorg

den 29 januari 2013 kl. 10:00 Nyhet

För att stötta kommunerna i att upphandla äldreomsorg publicerar Socialstyrelsen i dag en ny vägledning. Syftet är att vägleda kommunerna i hur de kan arbeta för att ställa rätt krav och följa upp att de levererade tjänsterna håller avtalad kvalitet.

Allt fler kommuner väljer att upphandla äldreomsorg, och i dag drivs ungefär 20 procent av vården och omsorgen om äldre i enskild regi. Utvecklingen ställer nya krav på kompetens i kommunerna.

– Det räcker inte att vara duktig på att följa regelverket som gäller upphandling överlag. För att köpa in bra och säker äldreomsorg måste även de regler som gäller specifikt för den verksamheten vara centrala. En del kommuner behöver förbättra sitt arbete med att systematiskt ställa krav utifrån socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen, säger Ann-Christin Sultan, utredare på Socialstyrelsen.

Därför har Socialstyrelsen tagit fram ett förslag till arbetsmetod med fyra steg. Den går ut på att kommunerna först bör ta reda på vilka behov hos de äldre som tjänsterna ska tillgodose. Sedan behöver de kvalitetskrav som gäller kartläggas, bland annat gällande bemanning, boendemiljö och sjukvård. Nästa steg är att undersöka vilka risker som kan dyka upp inom verksamheten. När upphandlingen är gjord ska kommunen följa upp, exempelvis genom besök och undersökningar om vad de äldre tycker.

– Vägledningen tydliggör att kommunens ansvar för den äldres vård och omsorg inte upphör bara för att ett avtal har skrivits på. Här vet vi att det brister på sina håll. Kommunerna måste ha fastställda rutiner för att följa upp om den upphandlade verksamheten faktiskt levererar det den har lovat – både övergripande och på individnivå, säger Mary Nilsson, enhetschef på Socialstyrelsen.

I vägledningen beskrivs också viktiga kvalitetsområden utifrån såväl lagstiftningen som nationellt fastställda kvalitetsmått och vad studier visar att äldre själva ser som bra äldreomsorg. Vägledningen innehåller även de kriterier som Socialstyrelsen utgår ifrån i sin tillsyn samt exempel på situationer då ett avtal kan behöva brytas.

Kontakt

Ann-Christin Sultan
utredare
075-247 45 42

Mary Nilsson
enhetschef
075-247 39 86