/
/
/

Socialstyrelsen understryker att bemanningsföreskrifter kommer att gälla

den 24 januari 2013 kl. 09:20 Nyhet

Den 22 januari skickade Socialstyrelsen ett brev till Sveriges samtliga kommuner, med anledning av Sveriges Kommuner och Landstings kritiska cirkulär om Socialstyrelsens föreskrifter om bemanning på särskilda boenden för personer med demenssjukdom.

Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2012:12) publicerades i juli 2012.

I ett cirkulär (13:2) daterat den 17 januari 2013 ifrågasätter Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om Socialstyrelsen har bemyndigande att besluta dessa föreskrifter. SKL vill också att föreskrifterna ska upphävas.

Under tisdagen skickade Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm ett brev till landets samtliga kommuner för att skapa tydlighet kring vad som gäller. Socialstyrelsen har bemyndigande och författningen kommer att träda ikraft den 1 januari 2014.

Läs brevet från Lars-Erik Holm:
Nya regler om bemanning träder i kraft som planerat den 1 januari 2014

Kontakt

Presstjänsten
075-247 30 05

Bitte Fritzson
jurist
075-247 35 56