/
/
/

Olagliga tvångsåtgärder vid rättspsykiatrin i Växjö

den 31 januari 2013 kl. 11:00 Nyhet

Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö måste omedelbart upphöra med en rad olagliga tvångsåtgärder mot sina patienter. De gäller förbudet för patienter att använda sig av mobiltelefoner och surfa på Internet samt användandet av larmbågar vid inpasseringen.

Bristerna har framkommit under den tillsyn av regionkliniken som Socialstyrelsen inledde i januari 2012 och som nu har avslutats. Vid denna tillsyn har Socialstyrelsen granskat tvångsåtgärder, vårdplaner och dokumentation.

Kliniken har under flera år haft ett generellt förbud mot användning av elektronisk kommunikation.  Förbudet strider mot rätten för tvångsvårdade patienter att inneha och använda sig av sina mobiler och datorer med Internetuppkoppling.

– Chefsöverläkaren har givetvis möjlighet att besluta om att en enskild patient ska förbjudas använda sig av mobiltelefon eller Internet, för att det till exempel inverkar dåligt på vården, men man får inte ha ett generellt förbud, säger Christina Carlsson, sektionschef vid Socialstyrelsen.

Sedan Patientsäkerhetslagen trädde i kraft 2010 har Socialstyrelsen i fyra beslut påtalat för kliniken att förbudet måste upphöra.

– Vi kan konstatera att man har fortsatt med förbudet trots att det saknar stöd i lagen. Det är också viktigt att förstå att god vård innebär att vården ska bedrivas rättssäkert med hänsyn till patienten och allmänhetens förtroende, säger Christina Carlsson.

Regionkliniken måste också omedelbart upphöra med att använda larmbågar vid inpasseringen för patienterna. Personalen kan kontrollera en tvångsintagen patient efter ett individuellt beslut av chefsöverläkaren så att han eller hon inte exempelvis tar med sig föremål som han eller hon kan skada sig själv på eller skada andra. Men inpasseringskontroll får inte ske rutinmässigt av alla patienter.

Socialstyrelsen slår också ned på brister som gäller kvaliteten på innehållet i patienternas vårdplaner. Det framkom även brister i dokumentationen vad gäller uppgifter i patienternas vård och behandling.

Kliniken måste vidare förtydliga sina rutiner när det gäller kontrollen av brev och paket till patienterna, sedan det visat sig att alla inkommande försändelser till en viss avdelning hanteras som misstänkt farlig försändelse.

Rättspsykiatriska regionklinken i Växjö har fram till och med den 27 februari på sig att rätta till bristerna, annars kan Socialstyrelsen utfärda ett föreläggande som är förenat med vite.
 

Kontakt

Christina Carlsson
sektionschef
075-247 42 96

Heléne Lundbladh
inspektör
075-247 42 29

Ladda ned

Beslutet

Mer hos oss

Psykisk hälsa