/
/

Nyheter januari 2013

Här hittar du alla Socialstyrelsens nyheter publicerade under januari 2013.

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Allvarliga brister i utredning om hotade barn 2013-01-31 14:00

  Socialstyrelsen kritiserar Töreboda kommun för allvarliga brister i socialtjänstens hantering av två systrar som sökt stöd och skydd från misshandel och våld.

 • Olagliga tvångsåtgärder vid rättspsykiatrin i Växjö 2013-01-31 11:00

  Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö måste omedelbart upphöra med en rad olagliga tvångsåtgärder mot sina patienter. De gäller förbudet för patienter att använda sig av mobiltelefoner och surfa på Internet samt användandet av larmbågar vid inpasseringen.

 • Specialistsjuksköterskorna blir färre och äldre 2013-01-31 10:00

  I hälften av landets landsting råder det brist på alla kategorier av specialistläkare. Dessutom har många landsting brist på specialistsjuksköterskor, en yrkesgrupp som blivit 20 procent färre på femton år. Bara ett landsting bedömer att tillgången på psykiatrisjuksköterskor är tillräcklig, detsamma gäller operationssjuksköterskor.

 • Vägledning ska hjälpa kommunerna upphandla äldreomsorg 2013-01-29 10:00

  För att stötta kommunerna i att upphandla äldreomsorg publicerar Socialstyrelsen i dag en ny vägledning. Syftet är att vägleda kommunerna i hur de kan arbeta för att ställa rätt krav och följa upp att de levererade tjänsterna håller avtalad kvalitet.

 • Sjukvårdens insatser för våldsutsatta kvinnor och barn granskas 2013-01-24 09:30

  Socialstyrelsen inleder den första nationella tillsynen av hälso- och sjukvårdens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Inspektioner kommer att göras på 90 akutmottagningar, vårdcentraler, gynekologiska mottagningar och mottagningar inom den psykiatriska öppenvården i hela landet.

 • Socialstyrelsen understryker att bemanningsföreskrifter kommer att gälla 2013-01-24 09:20

  Den 22 januari skickade Socialstyrelsen ett brev till Sveriges samtliga kommuner, med anledning av Sveriges Kommuner och Landstings kritiska cirkulär om Socialstyrelsens föreskrifter om bemanning på särskilda boenden för personer med demenssjukdom.

 • Socialstyrelsen föreslår försök med separationsteam 2013-01-18 09:00

  Socialstyrelsen föreslår att tio kommuner startar försöksprojekt med separationsteam. Till separationsteamen kan föräldrar och barn vända sig för att få stöd, råd och information i samband med en separation.

 • SKL underminerar lagstiftningen inom äldreomsorgen 2013-01-18 07:30

  Nya föreskrifter ska få landets särskilda boenden att bemannas efter de äldres och demenssjukas behov. Men förbättringarna riskerar att förhalas. Farhågor om ökade kostnader har fått Sveriges kommuner och landsting, SKL, att driva att föreskriften ska upphävas.

 • ”SKL vill stoppa regelverk som ska säkra äldres behov” 2013-01-18

  Debattartikel av Lars-Erik Holm och Bitte Fritzson i Dagens Nyheter den 18 januari 2013.

 • Antalet transplantationer minskade 2012 2013-01-15 10:15

  Under 2012 genomfördes 692 organtransplantationer, vilket innebär en minskning på 7 procent jämfört med 2011 års rekordnivå på 744 stycken. Det visar ny statistik som Socialstyrelsen presenterar idag.

 • Nya jämförelser av vård och omsorg om äldre 2013-01-15 10:00

  För tredje året i rad presenteras i dag öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre. Rapporten visar bland annat variationer när det gäller hur långt kommunerna kommit med att förebygga fallolyckor, trycksår och undernäring.