/
/
/

HVB-hem måste öka personalens tillgänglighet

den 21 februari 2013 kl. 11:00 Nyhet

Linköpings kommun måste se till att det finns personal dygnet runt på HVB-hemmet Kristinebergsgatan. Detta för att garantera ungdomarnas trygghet och säkerhet. Om inte kommunen ser till att åtgärda bristerna riskerar kommunen att få betala en halv miljon kronor i vite.

Under 2010-2012 har Socialstyrelsen riktat kritik mot kommunen för brister i säkerheten vid hemmet.

Under samma period har två misstänkta sexuella övergrepp i hemmets lokaler ägt rum. Det första i juni 2010 och det andra i juli 2012. Kommunen vidtog efter det första misstänkta sexuella övergreppet åtgärder för att öka tryggheten för de boende. Socialstyrelsen konstaterar dock att kommunens åtgärder inte förhindrade att ytterligare ett misstänkt sexuellt övergrepp kunde äga rum i hemmets lokaler.

Det står klart att personalen inte har haft möjlighet att upptäcka eller förhindra det anmälda övergreppet i juli 2012. Behandlingshemmet består av två hyreshus med vardera två våningar och källare. Var och en av ungdomarna har en egen lägenhet om ett rum och kök. Ungdomarna måste själva larma om de vill ha stöd kvälls- och nattetid. Hemmet har inte personal tillgänglig dygnet runt där ungdomarna bor och sover, utan personalen kan befinna sig i ett annat hus än den som larmar.

Efter händelsen i somras har Linköpings kommun presenterat en ny åtgärdslista. Socialstyrelsen bedömer att dessa åtgärder är av samma karaktär som tidigare redovisats.

– Vi anser inte att åtgärdslistan är tillräcklig för att garantera de här ungdomarna trygghet och säkerhet, säger inspektören Christel Magnusson.

Socialstyrelsens beslut innebär att Linköpings kommun har fram till och med den 20 maj på sig att säkerställa att det finns personal tillgänglig dygnet runt i hemmets lokaler, att boendet är av god kvalitet och att det uppfyller kraven på säkerhet. Om inte detta genomförs kan Socialstyrelsen begära utdömande av ett vite om 500.000 kronor.

Beslutet har tagits efter en granskning som inleddes i somras. Kristinebergsgatans behandlingshem drivs av den kommunala utföraren Leanlink på uppdrag av Linköpings kommun. Hemmet tar emot ungdomar i åldrarna 16 till 20 år med psykosocial problematik och med behov av boende med stöd och behandling utanför hemmet.

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00