/
/
/

Ny statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda barn

den 7 februari 2013 kl. 10:00 Nyhet

Socialstyrelsen har sammanställt rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn sedan början av 1970-talet. Nytt i årets rapport, med statistik fram till 2011, är att moderns utbildningsnivå har relaterats till bland annat vikt och tobaksbruk.

Rapporten visar att utbildningsnivån inte skiljer sig för kvinnor som föder sitt första, andra eller tredje barn. Däremot har kvinnor som föder mer än tre barn i genomsnitt en lägre utbildningsnivå.

Många är överviktiga

Gravida kvinnor med grundskola som högsta utbildning har i något större utsträckning övervikt jämfört med de med gymnasial eller eftergymnasial utbildning. Nära 29 av 100 gravida med grundskoleutbildning var överviktiga att jämföra med 22 av 100 med eftergymnasial utbildning.

– Överviktiga har ökad risk att få graviditetsdiabetes, blodtryckssjukdomar och havandeskapsförgiftning. Dessutom föder överviktiga kvinnor oftare stora barn. Risken ökar då för en utdragen förlossning med bristningar och andra komplikationer, säger Karin Gottvall, utredare vid Socialstyrelsen.

Kvinnor med grundskola som högsta utbildning använde i något lägre grad smärtlindring under förlossningen jämfört med övriga utbildningsgrupper, 27 procent av dem med grundskoleutbildning fick en ryggbedövning (epidural) jämfört med 34 procent av dem med eftergymnasial utbildning.

Omfattande statistikunderlag

I rapporten finns en mängd fakta, bland annat om mödrarnas ålder, födelseland och tobaksvanor. Statistik om assisterad befruktning, antal förlossningar, smärtlindring och bristningar i bäckenbotten redovisas. Vikten hos nyfödda barn och dödlighet under nyföddhetsperioden finns också med.

I bilagan finns data på landstings- och sjukhusnivå när det exempelvis gäller vårdtidens längd och förekomst av allvarliga bristningar.

Kontakt

Karin Gottvall
utredare
075-247 38 99

Ellen Lundqvist
utredare
075-247 39 45