/
/

Nyheter februari 2013

Här hittar du alla Socialstyrelsens nyheter publicerade under februari 2013.

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Större risk att insjukna i schizofreni för utrikesfödda 2013-02-28 11:00

  Personer som har invandrat till Sverige löper större risk att insjukna i schizofreni än personer födda i Sverige. Socialstyrelsen kan också konstatera att många av dessa personer saknar läkemedelsbehandling, framför allt utrikesfödda män med schizofreni.

 • Socialstyrelsen föreslår krav på hemleverans av läkemedel 2013-02-25 10:00

  Läkemedels- och apoteksutredningen har lagt fram flera bra förslag för att säkra att patienterna ska få sina receptbelagda läkemedel inom den lagstadgade 24-timmarsgränsen. Men i de fall apoteken inte klarar kravet anser Socialstyrelsen att de även borde bli skyldiga att erbjuda hemleverans. Det är en av synpunkterna i myndighetens remissvar.

 • HVB-hem måste öka personalens tillgänglighet 2013-02-21 11:00

  Linköpings kommun måste se till att det finns personal dygnet runt på HVB-hemmet Kristinebergsgatan. Detta för att garantera ungdomarnas trygghet och säkerhet. Om inte kommunen ser till att åtgärda bristerna riskerar kommunen att få betala en halv miljon kronor i vite.

 • Starkt stöd bland läkare för att arbeta sjukdomsförebyggande 2013-02-20

  Debattartikel av Iréne Nilsson Carlsson och Riitta Sorsa, Socialstyrelsen, i Läkartidningen den 20 februari 2013.

 • Föreskrifterna kommer att ses över 2013-02-20

  Debattreplik av Ulf Malmström och Linda Almqvist, Socialstyrelsen, i Läkartidningen den 20 februari 2013.

 • Kurs om psykisk ohälsa utvärderad 2013-02-18 15:00

  En pilotstudie av en australisk utbildning med syfte att minska tabun om psykisk ohälsa har genomförts i Sverige. Resultatet av ett försök med tusen deltagare i Västra Götaland och Västerbotten blev ökade kunskaper och förbättrade attityder. Däremot är det oklart om utbildningen i någon mån förändrar deltagarnas beteenden.

 • Ny statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda barn 2013-02-07 10:00

  Socialstyrelsen har sammanställt rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn sedan början av 1970-talet. Nytt i årets rapport, med statistik fram till 2011, är att moderns utbildningsnivå har relaterats till bland annat vikt och tobaksbruk.

 • Funktionsnedsatta löper fördubblad risk att dö i cancer 2013-02-01 09:30

  Funktionsnedsatta som får cancer har sämre chans än andra cancerpatienter att överleva. Det är en av slutsatserna i Socialstyrelsens årliga lägesrapport, som också visar att det finns kompetensbrister inom hemtjänsten.