/
/
/

Väntan på akuten allt längre

den 11 december 2013 kl. 11:30 Pressmeddelande

Väntetiden på landets akutmottagningar blir allt längre och skillnaderna i landet är kraftiga. Det visar Socialstyrelsens kartläggning av väntetiderna på Sveriges 70 akutmottagningar vid sjukhus.

– Det går tyvärr inte åt rätt håll för akutmottagningarna, trots att det går att organisera och att effektivisera omhändertagandet, säger Mats Granberg, utredare vid Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har använt sig av två mått i kartläggningen: tiden fram till att patienten blir undersökt av läkare samt den totala tid en patient vistas på akutmottagningen.

I Piteå och Bollnäs får genomsnittspatienten vänta i 20 minuter på att få träffa en läkare, medan en genomsnittspatient som besöker Sahlgrenskas akutmottagning får vänta längst i landet, 1 timme och 53 minuter, en skillnad på över en och en halv timme.

18 minuter längre total vistelsetid på tre år

Genomsnittet för den totala vistelsetiden på en akutmottagning är 2 timmar och 46 minuter, en ökning med 18 minuter sedan 2010. Också här är det kraftiga skillnader mellan akutmottagningarna.

På Sahlgrenskas akutmottagning är patientens totala vistelsetid 4 timmar och 20 minuter, medan motsvarande tid på Avestas akutmottagning är närmare en tredjedel av den tiden, 1 timme och 48 minuter – en skillnad på 2 timmar och 32 minuter.

En majoritet av landstingen har satt som mål att den totala vistelsetiden inte får överstiga fyra timmar för 90 procent av patienterna. Endast sju akutmottagningar uppnår sina mål.

– Väntetiderna kan förkortas genom att till exempel förändra bemanningen och kompetensen och att man utvecklar arbetssättet så att patientflödet förbättras, säger Mats Granberg.

Kartläggningen visar även att stora akutmottagningar som tar emot många patienter har långa väntetider. Det tycks finnas en gräns för när alltför många patienter på akutmottagningen gör det svårt att upprätthålla ett effektivt arbetssätt.

Äldres vistelsetid oacceptabelt lång

Patienter som är 80 år och äldre får vänta kortare tid än andra akutbesökare på att få träffa en läkare. Samtidigt är deras totala vistelsetid 30 minuter längre än för alla andra besökare.

– Det är oacceptabelt. En sådan skör patientgrupp ska inte behöva vara på akuten så länge. Vi kommer att följa upp detta noga på flera sätt, säger Mats Granberg. 

Kontakt

Mats Granberg
075-247 36 60

Marianne Hanning
075-247 36 35