/
/
/

Specialistsjuksköterskorna blir färre

den 5 december 2013 kl. 14:00 Nyhet

Antalet specialistsjuksköterskor minskar trots att fler utexamineras. På ett år har antalet specialistsjuksköterskor blivit 600 färre. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Minskningen bland specialistsjuksköterskor i hälso- och sjukvården beror bland annat på att allt fler pensioneras varje år, från drygt 1 400 stycken år 2006 till 1 789 stycken år 2011. Drygt tre procent av alla specialiserade sjuksköterskor sysselsatta i hälso- och sjukvård 2010 pensionerades 2011.

– De senaste fem åren har det årligen utexaminerats omkring 2 000 nya specialistsjuksköterskor, vilket är en ökning sedan 1994, berättar Magnus Göransson, utredare. 

Antalet barn- och ungdomssjuksköterskor har ökat mest, med 16 procent, medan antalet medicin- och kirurgisjuksköterskor minskat med en tredjedel.

Hälften av alla sjuksköterskor är specialistsjuksköterskor

Specialistsjuksköterskor utgör mindre än hälften av alla sjuksköterskor och fortsätter stadigt att minska. Detta kan jämföras med 1995 då två tredjedelar av alla sjuksköterskor hade specialistkompetens.

Rapporten Tillgång på specialistsjuksköterskor och röntgensjuksköterskor 2011 kan användas av såväl arbetsgivare som organisationer och myndigheter i deras fortsatta arbete med analyser av tillgång och efterfrågan på specialistsjuksköterskor och röntgensjuksköterskor. Socialstyrelsen använder materialet som underlag för sin årliga analys av tillgång och efterfrågan på hälso- och sjukvårdspersonal, vilken lämnas till regeringen den 31 januari varje år.

Fakta
Tidigare i år har Socialstyrelsen publicerat rapporten Tillgång på barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, tandhygienister och tandläkare 2011. Senare i år kommer även rapporten Tillgång på specialistläkare 2011.