/
/
/

Så tycker de äldre om äldreomsorgen

den 4 december 2013 kl. 09:00 Nyhet

Nu publicerar Socialstyrelsen resultaten för den årliga, rikstäckande undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Totalt har omkring 140 000 äldre med hemtjänst och i särskilt boende svarat på frågor om vad de tycker om kvaliteten i hemtjänst och särskilt boende.

Syftet med undersökningen är dels att ge allmänheten en bild av äldres uppfattningar om vården och omsorgen, dels att ge underlag för ansvariga kommuner och övriga utförare att förbättra verksamheterna.

Resultat redovisas för riket, län, kommuner, stadsdelar samt för varje äldreboende eller utförare av hemtjänst som finns med i undersökningen.

Kontakt

Ulrika Ingelsson
075-247 37 07

Ladda ner eller beställ

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2013

Mer hos oss

Äldre