Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Sämst utveckling för lågutbildade kvinnors dödlighet

den 16 december 2013 kl. 09:00 Nyhet

Risken att dö i förtid har minskat för såväl låg- som högutbildade i Sverige under det senaste decenniet. Men dödsrisken är fortsatt betydligt högre för dem med låg utbildning än för dem med hög utbildning. Den sämsta utvecklingen har kvinnor i åldrarna 35-64 år med låg utbildning. Det visar statistik från Socialstyrelsens dödsorsaksregister.

– En viktig anledning till sociala skillnader är rökning som inte minskar bland lågutbildade kvinnor, säger Maria Danielsson, sakkunnig vid Socialstyrelsen.

Risken att dö i åldern 35-64 år har minskat med 6 procent för dem med grundskoleutbildning från år 1991 till 2012. För kvinnor med eftergymnasial utbildning har dödligheten minskat med 33 procent.

Mest gynnsam utveckling för välutbildade män

Den mest gynnsamma utvecklingen har män i åldern 35-64 år med eftergymnasial utbildning haft, för dessa har dödligheten minskat med 43 procent under perioden.

– Att människor har olika förutsättningar till ett hälsosamt liv är kanske den allvarligaste konsekvensen av ojämlika levnadsförhållanden, säger Maria Danielsson.

En högre dödlighet bland lågutbildade kan ses för i stort sett alla de stora dödsorsakerna, såsom hjärt- och kärlsjukdomar, tumörer, andningsorganens sjukdomar och alkoholrelaterade dödsorsaker.

För kvinnor i åldern 65-79 år som avlidit till följd av skador och förgiftningar ses ingen skillnad mellan utbildningsgrupperna.

Jämlikhetsmått nytt initiativ från Socialstyrelsen

Socialstyrelsen publicerar årligen officiell dödsorsaksstatistik ur dödsorsaksegistret. Den senaste statistiken offentliggjordes i augusti i år. Dessa uppgifter är en komplettering av den statistiken, som visar dödligheten också ur ett jämlikhetsperspektiv.

– Vi tycker att det är så pass angeläget att ha med skillnaderna i hälsan beroende på utbildningsnivå, att de uppgifterna från och med nästa år kommer att ingå i den officiella statistiken över dödlighet, säger Katarina Baatz, utredare vid Socialstyrelsen.

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00