/
/
/

Ökning av influensa och lunginflammation

den 13 december 2013 kl. 09:00 Nyhet

Nära 7000 fler fall av influensa och lunginflammation rapporterades mellan 2010 och 2012 och det är äldre som står för merparten av ökningen visar Socialstyrelsens statistik om sjukdomar i slutenvården.

Andelen patienter som vårdades för influensa och lunginflammation ökade med 22 procent under perioden.

– Flera typer av influensa cirkulerade samtidigt som vaccinationstäckningen bland riskgrupperna minskade kraftigt, enligt Smittskyddsinstitutets influensarapport 2013. Det bidrog sannolikt till ökningen av antalet som vårdades för influensa, säger Socialstyrelsens utredare Anders Jacobsson.

Socialstyrelsen publicerar även statistik över sjukdomsdiagnoser i slutenvård i Sverige under ett längre tidsspann, 1987–2012. Uppgifterna hämtas från patientregistret. Under denna period fanns 40,8 miljoner vårdtillfällen för 8,3 miljoner människor inrapporterade.

Merparten av vårdtillfällena rörde sjukdomar medan 5,9 miljoner vårdtillfällen i huvudsak rörde skador och förgiftningar. Statistik om skador och förgiftningar publiceras i en särskild rapport.

– Den största minskningen, 75 procent, har skett inom gruppen sjukdomar i ögat och närliggande organ vilket delvis beror på att behandling av grå starr allt mer sker i den öppna vården, säger Anders Jacobsson.

 

Fakta

Patientregistret innehåller uppgifter om sluten vård och läkarbesök i specialiserad öppen vård inklusive dagkirurgi. Registrets syfte är att följa hälsoutvecklingen i befolkningen, förbättra möjligheterna att förebygga och behandla sjukdomar samt bidra till hälso- och sjukvårdens utveckling. Registret tillhandahåller data för bland annat statistik, forskning och utvärdering.

Kontakt

Anders Jacobsson
075-247 34 48