/
/
/

Ny föreskrift ska stärka skydd för våldsutsatta barn och vuxna

den 2 december 2013 kl. 09:00 Nyhet

Socialstyrelsen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som skärper kommunernas skyldighet att stödja och hjälpa barn och vuxna som utsätts för våld i nära relationer. De föreslås också omfatta barn som har bevittnat våld och själva våldsutövaren.

– Vi tror att föreskriften kommer göra skillnad för de våldsutsatta, genom att kraven och råden blir tydligare för kommunerna, säger Marit Birk, jurist vid Socialstyrelsen.

Några exempel på kraven som föreslås gälla för socialnämnderna i kommunerna är:

  • att man i varje enskilt ärende gör en bedömning av risken för att en vuxen eller ett barn blir utsatt för ytterligare våld
  • att det tydligt framgår vem eller vilka som bär ansvaret för att utreda, fatta beslut och följa upp sådana ärenden
  • att det ska finnas fastställda mål för arbetet med våldsutsatta, barn som bevittnat våld och våldsutövare, där man beskriver när och hur målen ska uppnås

–  Det här är en signal till kommunerna att de måste börja jobba mer systematiskt och förebyggande med våld i nära relationer. Det är tyvärr många som inte gör det idag, visar flera kartläggningar som vi har gjort, säger Marit Birk.

Även hälso- och sjukvårdspersonal omfattas

De preliminära resultaten av en nationell granskning av vårdcentraler, gynekolog-, psykiatri och akutmottagningar runt om i landet, visar en rad brister i arbetet med att stödja och hjälpa våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.

För att komma till rätta med dem riktar sig Socialstyrelsens förslag om nya krav och råd även till personal inom hälso- och sjukvården. 

– Trots misstankar om att ett barn har blivit utsatt för våld eller sexuellt övergrepp av en närstående görs det få anmälningar till kommunerna av personalen inom hälso- och sjukvården, säger Marit Birk.

Förslaget kommer nu att skickas ut på remiss. Föreskriften och de allmänna råden beräknas därefter träda ikraft tidigast i april 2014.