/
/
/

Medicinska födelseregistret 40 år

den 12 december 2013 kl. 11:00 Nyhet

Sedan det medicinska födelseregistret startade för 40 år sedan har det skett stora förändringar både när det gäller de barnafödande kvinnorna och omständigheterna kring själva förlossningen.

Det framgår av Socialstyrelsens rapport Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn – Medicinska födelseregistret 1973–2012.

Sedan 1973 har medelåldern för förstföderskor ökat från knappt 24 till drygt 28 år. Samtidigt har andelen tonårsmammor minskat från 15 till 3 procent medan andelen mödrar som är från 35 år och uppåt har ökat från 3 till 13 procent.

Kejsarsnitten allt fler

Det har blivit vanligare med kejsarsnitt. Vid enkelbördsförlossning har kejsarsnitten ökat från 5 procent 1973 till 17 procent förra året.

Förra året fick i genomsnitt hälften av alla förstföderskor ryggbedövning vid vaginal förlossning. Här är det stora skillnader mellan sjukhusen, mellan 20 och 70 procent av kvinnorna får bedövningen beroende på var i landet de bor.

Flest födslar i Stockholms län

En fjärdedel av alla förlossningar i landet skedde i Stockholms läns landsting förra året. Där är barnaföderskorna något äldre än snittet, 31,6 år mot 30,3 år, färre röker eller snusar i tidig graviditet och färre är överviktiga.

Fler av mödrarna i Stockholm förlöstes med kejsarsnitt, 20 procent mot 17 i snitt i riket.

Av statistiken framgår också att allt fler mödrar är födda utanför Sverige. En tiondel av mödrarna 1973 var födda utanför Sverige, förra året var nära en fjärdedel av mammorna födda utomlands.

Landstinget i Värmland har inte rapporterat några uppgifter om graviditeter och förlossningar till medicinska födelseregistret under förra året. Därför är bortfallet för 2012 större än under tidigare år.

Det föddes totalt 113 630 barn under förra året.