/
/

Nyheter december 2013

Här kan du läsa nyheter från Socialstyrelsen inom alla ämnen. Det finns även specifika nyheter under varje ämnessida på webbplatsen.

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Primärvården allt viktigare för mest sjuka äldre 2013-12-19 09:00

  Bara en tredjedel av landstingen arbetar systematiskt med att identifiera de mest sjuka äldre i hälso- och sjukvården. I primärvården finns få särskilda äldremottagningar, äldreteam och äldresjuksköterskor, visar en ny kartläggning från Socialstyrelsen.

 • Premiär för öppna jämförelser för jämlik hälso- och sjukvård 2013-12-17 09:00

  Socialstyrelsen publicerar idag öppna jämförelser för jämlik hälso- och sjukvård för första gången.

 • Sämst utveckling för lågutbildade kvinnors dödlighet 2013-12-16 09:00

  Risken att dö i förtid har minskat för såväl låg- som högutbildade i Sverige under det senaste decenniet. Men dödsrisken är fortsatt betydligt högre för dem med låg utbildning än för dem med hög utbildning. Den sämsta utvecklingen har kvinnor i åldrarna 35-64 år med låg utbildning. Det visar statistik från Socialstyrelsens dödsorsaksregister.

 • Ökning av influensa och lunginflammation 2013-12-13 09:00

  Nära 7000 fler fall av influensa och lunginflammation rapporterades mellan 2010 och 2012 och det är äldre som står för merparten av ökningen visar Socialstyrelsens statistik om sjukdomar i slutenvården.

 • Medicinska födelseregistret 40 år 2013-12-12 11:00

  Sedan det medicinska födelseregistret startade för 40 år sedan har det skett stora förändringar både när det gäller de barnafödande kvinnorna och omständigheterna kring själva förlossningen.

 • Nytt informationsmaterial om hur man kan minska risken för plötslig spädbarnsdöd 2013-12-11 12:10

  Plötslig spädbarnsdöd är mycket ovanligt, men ändå något som oroar många blivande och nyblivna föräldrar. Socialstyrelsen publicerar nu ett nytt informationsmaterial som ska fungera som stöd för hälso- och sjuk-vårdspersonal i rådgivande samtal med föräldrar.

 • Väntan på akuten allt längre 2013-12-11 11:30

  Väntetiden på landets akutmottagningar blir allt längre och skillnaderna i landet är kraftiga. Det visar Socialstyrelsens kartläggning av väntetiderna på Sveriges 70 akutmottagningar vid sjukhus.

 • Bristande stöd till barn och unga som plötsligt mister en förälder 2013-12-09 12:50

  Drygt tre procent av barnen i Sverige drabbas av att en förälder dör innan barnet fyllt 18 år. För de barn som drabbas av ett dödsfall behöver stödet bli mer strukturerat och få en tydligare ansvarsfördelning.

 • Specialistsjuksköterskorna blir färre 2013-12-05 14:00

  Antalet specialistsjuksköterskor minskar trots att fler utexamineras. På ett år har antalet specialistsjuksköterskor blivit 600 färre. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.

 • Mer individanpassning för ensamkommande barn och unga 2013-12-04 10:00

  Varje år bedöms omkring 4 000 ensamkommande barn och unga anlända till Sverige. I rapporten ”Ensamkommande barns och ungas behov – en kartläggning” har Socialstyrelsen undersökt hur behoven kan se ut och hur de tas om hand.

Följ oss på Twitter

Socialstyrelsen på Twitter

Mer hos oss

Pressrum

Sök äldre nyheter