/
/
/

Arbetslöshet vanligaste orsaken till ekonomiskt bistånd

den 7 september 2012 kl. 09:15 Nyhet

Nästan hälften av alla vuxna som får ekonomiskt bistånd får det på grund av arbetslöshet. Det visar vår rapport som presenterar statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd.

Socialstyrelsen ansvarar för statistiken om ekonomiskt bistånd som samlas in från kommunerna. Från 2010 kompletterades insamlingen med uppgifter om orsaken till att en person inte kan försörja sig och vilka behov en utbetalning tillgodoser.

Bland de 264 000 vuxna som fick ekonomiskt bistånd 2011 var arbetslöshet det vanligaste försörjningshindret för 46 procent. Näst vanligast var arbetshinder på grund av sociala skäl och tredje vanligaste var sjukskrivning med läkarintyg, 11 respektive 8 procent.

– Andelen arbetslösa ser ungefär likadan ut som förra året när vi ser till de fyra underkategorierna som ingår i definitionen av arbetslöshet. Vi kan också se att största delen av arbetslösa som får ekonomiskt bistånd är de som inte har någon annan ersättning, säger Stina Björk, utredare.

Inga större skillnader mellan olika grupper

Statistiken visar inga större skillnader när det gäller ålder, hushållstyp eller in-och utrikesfödda bland dem som beviljas ekonomiskt bistånd. Det är inte heller några större skillnader mellan fördelningen av försörjningshinder per månad.

Stor del av utbetalningarna är försörjningsstöd

Ekonomiskt bistånd betalas ut som försörjningsstöd eller som bistånd till livsföringen i övrigt. 2011 betalades 10,3 miljarder kronor ut som ekonomiskt bistånd varav 87 procent som försörjningsstöd.

Ladda ner eller beställ rapporten Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2011.