/
/
/

Stora skillnader i väntetid för cancervård

den 30 oktober 2012 kl. 11:35 Pressmeddelande

Väntetiderna för cancervård skiljer stort beroende på var i landet man bor. En ny rapport visar också att det ofta dröjer över en månad från att sjukvården diagnostiserat prostatacancer hos en person till att patienten informeras. "Tidsglappet innebär att patienten tvingas leva onödigt länge i ovisshet", säger projektledaren Marianne Hanning.

I en ny rapport har Socialstyrelsen granskat väntetiderna inom cancervården. Slutsatsen är bland annat att patienter med svår cancer ofta får snabbare tillgång till vård. Samtidigt visar granskningen på stora regionala variationer, som innebär att cancerpatienter i vissa delar av landet får vänta dubbelt så länge på behandling som andra.

Väntetider för tio cancerformer

I jämförelsen har Socialstyrelsen tittat på tiden mellan remiss och behandlingsstart och tagit fram medianväntetider för tio olika cancerformer. Skillnaderna är betydande när det gäller till exempel njurcancer som drabbar cirka 900 – 1 000 personer varje år. I Västerbottens läns landsting var medianväntetiden till behandling cirka fem veckor, medan patienterna i Uppsala läns landsting fick vänta i tolv veckor från att remissen skickats.

Även för tjocktarmscancer finns stora skillnader. Sjukdomen är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige och varje år upptäcks 4 000 nya fall. Medianväntetiden mellan remiss och behandling var cirka fem veckor i Jönköpings läns landsting, medan landstinget i Värmlands patienter fick vänta dubbelt så länge.

– Väntetiderna borde vara ungefär desamma oavsett var i landet patienten bor. Extra snabb behandling är naturligtvis särskilt viktigt för de patienter där tidiga insatser kan ha stor påverkan på sjukdomsförloppet, säger Marianne Hanning.

Besked om prostatacancer dröjer

Den vanligaste cancerformen i Sverige är prostatacancer som drabbar 10 000 män varje år. Jämfört med andra cancerformer är väntetiderna för behandling generellt sett långa. Socialstyrelsens granskning visar även att en stor del av patienterna får vänta i över en månad från det att sjukvården ställt diagnosen prostatacancer till att patienten informeras om sin sjukdom.

– Att vänta på ett sjukdomsbesked kan innebära stor stress och oro. För patientens skull är det önskvärt att vården lämnar besked så fort som möjligt efter att diagnosen ställts, säger Marianne Hanning.

Det är andra gången som Socialstyrelsen granskar väntetiderna inom cancervården. Resultatet visar varken på några betydande skillnader mellan kvinnor och män, eller personer i olika åldrar.

Kontakt

Marianne Hanning
075-247 36 35

Jens Wilkens
075-247 34 92