/
/
/

Kraftig ökning av vårdade för influensa och lunginflammation 2011

den 11 oktober 2012 kl. 13:00 Nyhet

Antalet vårdade för influensa eller lunginflammation ökade med 20 procent 2011 jämfört med året innan, en ökning med knappt 6 000 personer. Det visar ny statistik från patientregistret.

– En så kraftig ökning för en sjukdomsgrupp ett enskilt år är mycket ovanlig, säger Hillevi Rydh, ansvarig för patientregistret.

Statistiken som publiceras idag gäller patienter som vårdats i sluten vård, det vill säga inskrivna på sjukhus, med en sjukdomsdiagnos.

– En av anledningarna till att så många måste sjukhusvårdas för influensa eller lunginflammation under förra säsongen kan vara att färre valde att vaccinera sig, säger Agneta Holmström, enhetschef för hälsoskydd och smittskydd.

Ökningen var störst bland yngre vuxna, men det är fortfarande mest äldre som vårdas för influensa eller lunginflammation.

Antalet vårdade för influensa eller lunginflammation varierar mellan åren, men trenden har varit ökande ända sedan patientregistret blev heltäckande 1987. Under 2011 var det nästan dubbelt så många patienter i sluten vård som 1987.

Även i övrigt tar statistikrapporten från patientregistret upp utvecklingen av antalet vårdade i större sjukdomsgrupper. Statistik över skador och förgiftningar som behandlats i sluten vård redovisas i en separat rapport som publiceras den 25 oktober.

Kontakt

Hillevi Rydh
075-247 34 53

Presstjänsten
075-247 30 05