/
/
/

Fortsatt minskning av tonårsaborter

den 18 oktober 2012 kl. 10:00 Nyhet

Under årets första halvår minskade antalet tonårsaborter med fyra procent jämfört med samma period förra året. I genomsnitt genomfördes 19 aborter per 1 000 kvinnor i åldrarna 15-19 år, men de regionala skillnaderna är stora.

Högst andel tonårsaborter hade Gävleborgs län med 24,3 aborter per 1 000 kvinnor (15-19 år). I Jönköpings län var aborttalet lägst med 11,5. Att tonåringar föder barn är ovanligt i Sverige. Förra året föddes omkring 6 barn per 1 000 kvinnor av mödrar som var mellan 15 och 19 år.

Totalt genomfördes 18 907 aborter på kvinnor i åldrarna 15-44 under första halvåret 2012, vilket innebär i genomsnitt 20,9 aborter per 1 000 kvinnor i befolkningen. Flest aborter utfördes bland kvinnor i åldrarna 20-24 år med 34 aborter per 1 000 kvinnor.

Sammanlagt slutar ungefär en fjärdedel av alla kända graviditeter med abort, den andelen har varit i stort sett densamma sedan 1975. 79 procent av aborterna utförs före den nionde graviditetsveckan. De tidiga aborterna har ökat stadigt sedan 1990-talets början. Då infördes nya metoder för medicinsk abort som innebär att graviditeten avbryts med hjälp av läkemedel.

Svensk abortlagstiftning ger rätt till fri abort upp till 18:e graviditetsveckan. Därefter kan abort beviljas av särskilda skäl.

Kontakt

Karin Gottvall
075-247 38 99

Ellen Lundqvist
075-247 39 45

Ladda ner eller beställ

Aborter i Sverige 2012, januari-juni

Mer hos oss

Abort

Abortstatistik