/
/
/

Fortsatt minskning av äldre i särskilt boende

den 17 oktober 2012 kl. 13:00 Nyhet

Allt färre personer bor i äldreboende. Det visar statistik från Socialstyrelsen över kommunernas vård- och omsorgsinsatser för äldre.

Den 1 april 2012 bodde 87 600 personer i åldern 65 år eller äldre permanent i särskilda boendeformer. Det betyder att den långsiktiga minskningen fortsätter: vid den föregående mätningen i oktober 2011 fanns 89 800 äldre i särskilt boende.

Däremot blir det långsiktigt fler äldre som har hemtjänst i ordinärt boende, även om antalet var detsamma den 1 april i år som i oktober förra året, 162 300 personer.

Av alla i åldern 65 år och äldre var det fem procent som bodde i särskilt boende och nio procent som hade hemtjänst i ordinärt boende. Andelarna ökar naturligtvis med stigande ålder, och bland alla som var 80 eller äldre hade 14 procent särskilt boende och 23 procent hemtjänst.

Att allt färre äldre bor i äldreboende samtidigt som allt fler får hemtjänst är en utveckling som pågått i flera års tid.

– Det ställs allt större krav på hemtjänstens förmåga att ge en god omsorg om de allt fler äldre som nu bor i sina hem istället för på äldreboende, säger Gert Alaby, samordnare för äldrefrågor på Socialstyrelsen.

Kvinnorna dominerar bland äldre både i särskilt boende (69 procent) och med hemtjänst (67 procent). En förklaring är att det finns fler kvinnor än män i högre åldrar, men också om man tar hänsyn till det så är det vanligare att kvinnor har dessa insatser.

Statistik om kommunernas insatser i april i år för personer under 65 års ålder med funktionsnedsättning publiceras den 24 oktober.

Kontakt

Gert Alaby
sakfrågor
075-247 35 68

Lina Boberg
statistikfrågor
075-247 38 57