Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Allt färre sjuksköterskor har specialistkompetens

den 1 november 2012 kl. 09:30 Nyhet

Specialistsjuksköterskorna inom vård och omsorg fortsätter att bli allt färre. Sedan mitten av 1990-talet har antalet minskat med 13 procent, visar ny statistik från Socialstyrelsen.

År 1995 hade två tredjedelar av alla sjuksköterskor inom vård och omsorg specialistkompetens. Vid den senaste mätningen i november 2010 var andelen nere i knappt hälften, 48 434 specialistsjuksköterskor. De största minskningarna syns inom specialiteterna internmedicin/kirurgi och psykiatrisk vård. I ett femårsperspektiv har de minskat med 30 respektive 10 procent.

– Färre specialistsjuksköterskor innebär att det kan uppstå kompetensbrist inom olika delar av hälso- och sjukvården. När det gäller äldrevård har vi redan konstaterat att antalet specialiserade sjuksköterskor behöver bli fler för att möta behoven hos den växande gruppen över 80 år, säger Magnus Göransson, utredare på Socialstyrelsen.

Vård av äldre är en relativt ny specialitet och har därför ökat varje år sedan 1996. Men mellan 2008 och 2010 minskade antalet geriatriksjuksköterskor inom vård och omsorg med 2 procent, från 396 till 389. De är även ojämnt fördelad över landet. Över 100 av sjuksköterskorna arbetade 2010 i Västra Götaland medan exempelvis Kalmar län inte hade en enda.

Efterfrågan undersöks närmare

Positivt är att antalet nyutbildade specialistsjuksköterskor var högre åren 2007 till 2010 än någon gång sedan 1994. En förklaring till att tillgången ändå fortsätter att minska är stora pensionsavgångar. Nästan 25 procent av alla specialistsjuksköterskor var över 60 år 2010.

– Utvecklingen oroar och får oss att titta närmare på vilka specialiteter som det råder brist på. Under hösten kommer vi därför att undersöka hur tillgång och efterfrågan ser ut för de olika specialistkompetenserna, säger Magnus Göransson.

Socialstyrelsen publicerar i dag även ny statistik om tillgången på specialistläkare 2010.