/
/

Nyheter oktober 2012

Här hittar du alla Socialstyrelsens nyheter publicerade under oktober 2012.

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Stora skillnader i väntetid för cancervård 2012-10-30 11:35

  Väntetiderna för cancervård skiljer stort beroende på var i landet man bor. En ny rapport visar också att det ofta dröjer över en månad från att sjukvården diagnostiserat prostatacancer hos en person till att patienten informeras. "Tidsglappet innebär att patienten tvingas leva onödigt länge i ovisshet", säger projektledaren Marianne Hanning.

 • Kraftig ökning av adhd-läkemedel till vuxna 2012-10-29 10:00

  Antalet personer som behandlas med adhd-läkemedel har ökat kraftigt. Framförallt ökar förskrivningen till vuxna. Omkring 30 procent av dem får samtidigt fler andra narkotikaklassade preparat. En analys från Socialstyrelsen visar att det finns tecken på missbruk i gruppen.

 • Fler unga män vårdas för självskador än för våld 2012-10-25 10:00

  Antalet pojkar och unga män som har vårdats på sjukhus för att de avsiktligt skadat sig själva har ökat med 27 procent de senaste tio åren. Samtidigt vårdas allt färre i den gruppen på grund av att de utsatts för våld. Det visar Socialstyrelsens nya statistik om skador och förgiftningar.

 • Allt fler behöver långvarigt ekonomiskt bistånd 2012-10-25 09:00

  Andelen personer som långa perioder inte klarar sin försörjning har ökat. Majoriteten av dem som söker ekonomiskt bistånd gör det på grund av arbetslöshet och sjukdom. Trots det saknas i hög utsträckning formaliserade rutiner för samarbete mellan kommuner och Arbetsförmedlingen, Kronofogdemyndigheten, hälso- och sjukvården och Försäkringskassan.

 • Vetenskapligt råd skiljs från uppdrag 2012-10-24 13:30

  Ett av Socialstyrelsens vetenskapliga råd skiljs från sitt uppdrag i en pågående utredning som rör en legitimerad sjuksköterska. Anledningen är att hans opartiskhet kan ifrågasättas.

 • Socialstyrelsen inleder nationell granskning av gruppbostäder 2012-10-24 09:15

  Socialstyrelsen kommer under november att inspektera 100 LSS-boenden för vuxna personer med utvecklingsstörning eller autism. I 10 av 52 berörda kommuner granskas också skälen bakom långa väntetider för verkställande av beslut om insatser enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service.

 • Nu är snart influensasäsongen här 2012-10-22 08:14

  Den 22 oktober startar landsting och regioner årets vaccination mot säsongsinfluensa. Personer som löper ökad risk att bli allvarligt sjuka vid influensa erbjuds att vaccinera sig.

 • Fortsatt minskning av tonårsaborter 2012-10-18 10:00

  Under årets första halvår minskade antalet tonårsaborter med fyra procent jämfört med samma period förra året. I genomsnitt genomfördes 19 aborter per 1 000 kvinnor i åldrarna 15-19 år, men de regionala skillnaderna är stora.

 • Fortsatt minskning av äldre i särskilt boende 2012-10-17 13:00

  Allt färre personer bor i äldreboende. Det visar statistik från Socialstyrelsen över kommunernas vård- och omsorgsinsatser för äldre.

 • Ny chef för Socialstyrelsens kunskapsavdelning 2012-10-16 08:00

  Sven Ohlman blir ny chef för Socialstyrelsens avdelning för kunskapsstyrning. Han är läkare i grunden och har mångårig erfarenhet från olika chefsposter inom läkemedelsindustrin.

 • Kraftig ökning av vårdade för influensa och lunginflammation 2011 2012-10-11 13:00

  Antalet vårdade för influensa eller lunginflammation ökade med 20 procent 2011 jämfört med året innan, en ökning med knappt 6 000 personer. Det visar ny statistik från patientregistret.

 • Kommunal uppföljning värnar om äldreomsorgen 2012-10-10

  Debattreplik av Gert Alaby, samordnare för äldrefrågor på Socialstyrelsen, i Dagens Samhälle den 10 oktober 2012.

 • Sjukhus kritiseras efter självmord 2012-10-08 14:00

  Socialstyrelsen kritiserar Länssjukhuset i Kalmar län, sedan en 29-årig kvinna begått självmord. Enligt Socialstyrelsen fanns det en rad brister i omhändertagandet av kvinnan.

 • Antalet organdonatorer fortsätter att minska 2012-10-05 10:00

  Inför årets Donationsvecka visar Socialstyrelsens siffror att antalet avlidna organdonatorer hittills i år har minskat till 102 jämfört med 111 under samma period förra året. Även organdonationerna från levande personer minskar, vilket är ett trendbrott efter flera års ökning.

 • Socialstyrelsens webbplats utsatt för intrång 2012-10-04 15:39

  Socialstyrelsen har förhöjd beredskap sedan någon hackat sig in och manipulerat en del av myndighetens webbplats under tisdagskvällen.

 • Nytt område definieras som rikssjukvård 2012-10-03 15:00

  Behandling av plexus brachialisskador ska definieras som rikssjukvård. Det har Rikssjukvårdsnämnden beslutat.

 • Landskrona kritiseras efter mord på 19-årig kvinna 2012-10-01 11:00

  Socialstyrelsen kritiserar Landskrona kommun för hanteringen av fallet med en 19-årig kvinna som mördades i april. Kvinnan hade under en längre tid haft kontakt med socialtjänsten i Landskrona efter våld och hot från sin familj.