Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Regler om bemanning ska gälla alla äldreboenden

den 8 november 2012 kl. 13:00 Nyhet

Socialstyrelsen har tidigare tagit fram regler för bemanningen på särskilda boenden där demenssjuka bor. Nu har myndigheten beslutat att ta fram föreskrifter som gör att samma regler ska gälla alla särskilda boenden för äldre.

I somras beslutade Socialstyrelsen om föreskrifter som ska säkerställa en tillräcklig bemanning på särskilda boenden där personer med demens bor. Genom tillsynen vet Socialstyrelsen att det finns brister i bemanningen även på särskilda boenden för andra äldre personer.

– Problemen beror ofta på att det brister i kopplingen mellan den enskildes bedömda individuella behov och dimensioneringen av det särskilda boendets bemanning. Det gäller oavsett om det rör personer med demens eller andra boende, säger Bitte Fritzson, jurist på Socialstyrelsen.

Därför tar myndigheten, som svar på ett regeringsuppdrag, fram föreskrifter om bemanning på alla särskilda boenden för äldre.

Även hälso- och sjukvårdspersonal

De nya föreskrifterna ska reglera tillgången på både omsorgspersonal och hälso- och sjukvårdspersonal för alla äldre personer som bor på särskilda boenden, i enlighet med socialtjänstlagens och hälso- och sjukvårdslagens krav.

– Äldre personer har ofta behov av både vård och omsorg. Det är därför viktigt att reglerna även tillgodoser behovet av hälso- och sjukvård i särskilda boenden, säger Bitte Fritzson.

Träda i kraft samtidigt

Avsikten är att de nya föreskrifterna ska ha samma konstruktion som föreskrifterna om bemanning på särskilda boenden där personer med demens bor.

De ska tydliggöra kommunernas och verksamheternas ansvar för att varje boende är bemannat så att de som bor där kan leva ett tryggt och säkert liv. De ska också ställa krav på att socialnämnderna utreder och dokumenterar vilka hemtjänstinsatser varje boende behöver, och följer upp beslutet.

Målsättningen är att de nya reglerna ska träda i kraft den 1 januari 2014.

– Den nya föreskriften bör träda i kraft samtidigt som reglerna för särskilda boenden för personer med demens, för att underlätta kommunernas tillämpning, säger Bitte Fritzson.