/
/
/

Rättelse angående tillgång till metadonbehandling

den 23 november 2012 kl. 16:25 Nyhet

Den 15 november publicerade Socialstyrelsen ”Kartläggning av läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende”. I rapporten anges felaktig täckningsgrad för Västra Götalands län.

I rapporten finns uppgifter i avsnittet om täckningsgrad per län (sid 19–21) som visat sig vara felaktiga. Felaktigheterna rör de slutsatser vi dragit om täckningsgraden för Västra Götaland. Under 2011 var andelen opiatmissbrukare som fick behandling med läkemedel i Västra Götaland 46 procent och inte som felaktigt uppgetts 93 procent. Detta förändrar inte rapportens generella slutsatser.

Kontakt

Ulf Malmström
samordnare
075-247 32 55