/
/
/

Fosterdiagnostik med KUB-test ger fler tidiga aborter

den 28 november 2012 kl. 15:15 Nyhet

Allt fler landsting erbjuder KUB-test till gravida kvinnor för att bedöma sannolikheten för Downs syndrom. Det har lett till fler tidiga aborter, men inte till nämnvärt färre födda med Downs syndrom.

KUB står för Kombinerat Ultraljud och Biokemisk analys, och KUB-testet består av en ultraljudsundersökning med så kallad nackuppklarningsmätning och ett blodprov. Tillsammans med kvinnans ålder gör det att sannolikheten för Downs syndrom i det enskilda fallet kan bedömas betydligt bättre än om man enbart ser till kvinnans ålder. Men det krävs fortfarande fostervatten- och moderkaksprov för att fastställa Downs syndrom. Fördelen med KUB-testet är att fler fall kan upptäckas i tidig graviditet utan att antalet fostervattenprov behöver ökas i motsvarande grad. I den årliga statistikrapporten Fosterskador och kromosomavvikelser tar vi bland annat upp effekterna av den ökade användningen av KUB-test.

Fjorton av landets 21 landsting och regioner erbjöd KUB-test förra året. De landsting som erbjuder KUB-test har betydligt större andel avbrutna graviditeter på grund av kromosomavvikelse. Däremot föds det inte färre barn med Downs syndrom i landsting med KUB-rutin än i andra.

– KUB-testet gör att kromosomavvikelser kan upptäckas tidigare än annars. Vår slutsats är att många av de graviditeter som avbryts genom en tidig abort annars hade slutat med ett missfall, säger Karin Källén, reproduktionsepidemiolog vid Socialstyrelsen.

Bara fyra landsting erbjöd KUB-test till alla gravida kvinnor: Jönköping, Värmland, Örebro och Östergötland. Övriga landsting med KUB-rutin hade en åldersgräns på 35 år (Skåne 33 år). Även om ett par landsting har fler kriterier som också inkluderar en del yngre kvinnor så är det betydligt fler äldre kvinnor som får göra testet.

Antalet födda barn med Downs syndrom i Sverige är relativt stabilt, det rör sig om ett barn per 700-800 födda. År 2011 föddes 134 barn med Downs syndrom.

Kontakt

Karin Källén
075-247 34 06

Karin Gottvall
075-247 38 99