/
/

Nyheter november 2012

Här hittar du alla Socialstyrelsens nyheter publicerade under november 2012.

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Satsning för att minska vårdskador och bättre utnyttja vårdplatser 2012-11-30 13:00

  En säkrare hälso- och sjukvård med färre vårdskador och ett bättre utnyttjande av disponibla vårdplatser. Det är målen för Socialstyrelsen som tillsammans med SKL tagit fram en modell för att stötta landstingen i deras strävanden att minska överbeläggningar och utlokalisering av patienter.

 • Vanligt att familjehemsplaceringar avbryts i förtid 2012-11-30 10:00

  Varje år är runt 17 500 barn placerade i familjehem. En ny studie visar att omkring var fjärde placering avbryts i förtid. Detta trots att barnet i många fall varit placerat så länge som tio år i samma hem. – Oftast är det familjehemmet som avbryter placeringen och det gäller barn i alla åldrar, säger projektledaren Marie Berlin.

 • Fosterdiagnostik med KUB-test ger fler tidiga aborter 2012-11-28 15:15

  Allt fler landsting erbjuder KUB-test till gravida kvinnor för att bedöma sannolikheten för Downs syndrom. Det har lett till fler tidiga aborter, men inte till nämnvärt färre födda med Downs syndrom.

 • Minskad dödlighet i cancer och hjärtinfarkt 2012-11-27 09:00

  Allt färre personer dör till följd av cancer och hjärtinfarkt. Det visar en ny stor jämförelse av svensk hälso- och sjukvård. Samtidigt finns det regionala ojämlikheter när det gäller exempelvis njursjukvård, behandling av benskörhet och landstingens kostnadseffektivitet. Även patienternas förtroende för vården skiftar kraftigt.

 • Rättelse angående tillgång till metadonbehandling 2012-11-23 16:25

  Den 15 november publicerade Socialstyrelsen ”Kartläggning av läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende”. I rapporten anges felaktig täckningsgrad för Västra Götalands län.

 • Alla landsting får ta del av ersättningen i Patientsäkerhetssatsningen 2012-11-15 15:00

  Socialstyrelsen bedömer att alla landsting har uppfyllt samtliga grundläggande krav i Patientsäkerhetssatsningen 2012. Därmed är alla landsting kvalificerade att ta del av den prestationsbaserade ersättningen på totalt 525 miljoner kronor.

 • Skillnader i tillgången till metadonbehandling 2012-11-15 12:15

  Det skiljer stort mellan landstingen när det gäller hur många som får tillgång till läkemedelsbehandling mot sitt heroinmissbruk. Nästan 350 personer står i kö. Socialstyrelsens kartläggning visar även att en del patienter får ut mer läkemedel än vad som maximalt rekommenderas.

 • Regler om bemanning ska gälla alla äldreboenden 2012-11-08 13:00

  Socialstyrelsen har tidigare tagit fram regler för bemanningen på särskilda boenden där demenssjuka bor. Nu har myndigheten beslutat att ta fram föreskrifter som gör att samma regler ska gälla alla särskilda boenden för äldre.

 • ”ICHOM slår in öppna dörrar” 2012-11-05

  Debattreplik av generaldirektör Lars-Erik Holm och avdelningschef Petra Otterblad Olausson i Dagens Nyheter den 5 november 2012.

 • Allt färre sjuksköterskor har specialistkompetens 2012-11-01 09:30

  Specialistsjuksköterskorna inom vård och omsorg fortsätter att bli allt färre. Sedan mitten av 1990-talet har antalet minskat med 13 procent, visar ny statistik från Socialstyrelsen.