/
/
/

Första nationella vårdprogrammet för palliativ vård lanserat

den 22 mars 2012 kl. 15:20 Nyhet

Det första nationella vårdprogrammet för palliativ vård är lanserat. Det fokuserar på vårdbehov i livets slutskede och omfattar all palliativ vård, oberoende av diagnos, ålder eller andra faktorer.

Vårdprogrammet lanserades 6 mars 2012 och är framtaget i samverkan mellan de regionala cancercentrumen. Värdegrunden kan sammanfattas med orden närhet, helhet, kunskap och empati.

Programmet omfattar en rad olika sjukdomar, bland andra demens, cancer, hjärtsvikt, kol och ALS.

Fokus ligger på vårdbehov under den senare delen av sjukdomsfasen: palliativ vård i livets slutskede. Men delar av programmet är giltigt för all palliativ vård, även om det är lång tid kvar av livet.

Det nya vårdprogrammet för palliativ vård kan laddas ned från Sveriges kommuner och landstings webbplats.

Vårdprogramsgruppen har samarbetat med representanter från Socialstyrelsens arbetsgrupp för Nationella riktlinjer för palliativ vård. De nationella riktlinjerna kommer att vara en del av ett nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård som publiceras på Socialstyrelsens webbplats sommaren 2012.