/
/
/

Samhällets kostnader för läkemedel minskar 2012

den 11 maj 2012 kl. 09:30 Nyhet

Under 2012 väntas samhällets kostnader för receptbelagda läkemedel minska förhållandevis kraftigt. Detta framgår av Socialstyrelsens årliga rapport om läkemedelsförsäljningen i Sverige.

Enligt prognosen förväntas kostnaderna för läkemedelsförmånen bli 20,4 miljarder kronor under 2012, vilket är en minskning med 2,5 procent jämfört med året innan. Ett skäl är att många läkemedel förlorar sina patent, vilket gör att billigare kopior kan börja säljas.

– En annan viktig förklaring är de förändringar i högkostnadsskyddet som trädde i kraft vid årsskiftet. Dessa förändringar beräknas leda till en minskning av kostnaderna på ungefär 700 miljoner under 2012 och 2013, säger Maarten Sengers, som är utredare vid Socialstyrelsens avdelning för Statistik och utvärdering.

Ytterligare skäl till de minskade kostnaderna är effekterna av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets omprövningar av vissa läkemedels subventionsstatus samt att många landsting följer upp förskrivningen mer noggrant än tidigare.

– Det är positivt att landstingen arbetar för en effektivare läkemedelsanvändning. Men samtidigt är det viktigt att alla patienter i hela landet har tillgång till läkemedel som är medicinskt motiverade, understryker Maarten Sengers.