Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Inga ändringar av riktlinjer för vård vid depression och ångest

den 15 maj 2012 kl. 10:37 Nyhet

Socialstyrelsen har inte ändrat sina rekommendationer i Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom, men myndigheten har heller inte skickat signaler om att landstingen bör upphöra med psykodynamisk terapi.

– Både denna metod och kognitiv beteendeterapi, KBT, bör finnas tillgänglig för patienterna, liksom behandling med läkemedel, säger Anders Tegnell, avdelningschef på Socialstyrelsen.

Med anledning av den gångna helgens medieuppgifter vill Socialstyrelsen göra tydligt att det inte pågår någon revidering av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer från 2010. Socialstyrelsen kommer att publicera en nationell utvärdering av vården för depression och ångest till hösten. I den kommer myndigheten bland annat att presentera en kartläggning av vilka kompetenser och metoder som erbjuds i landet.

– I riktlinjerna har KBT fått något högre prioritet än psykodynamisk korttidsterapi. Detta betyder inte att man bör utesluta behandling med psykodynamisk terapi. Dessa avgöranden måste ske på individnivå, i samråd mellan patient och behandlande läkare, säger Anders Tegnell.

I riktlinjerna från 2010 står att det bör finnas flera effektiva behandlingar att välja mellan i vården av personer med depression. Dessa har fått olika prioritetsgraderingar i Socialstyrelsens nationella riktlinjer. För lindrig depression bör hälso- och sjukvården erbjuda:

  • psykologisk behandling med internetbaserad KBT (3)
  • individuell KBT (4)
  • interpersonell psykoterapi (4).

Vid medelsvår depression bör hälso- och sjukvården erbjuda:

  • psykologisk behandling med KBT eller interpersonell psykoterapi (2)
  • läkemedelsbehandling med antidepressiv medicin (2)
  • psykologisk behandling med psykodynamisk korttidspsykoterapi (3).

– Socialstyrelsen bevakar kontinuerligt vilka nya studier som kommer inom respektive riktlinjeområde. Om det kommer studier som påverkar rekommendationerna kommer Socialstyrelsen att ändra dem, säger Mårten Gerle som är Socialstyrelsens sakkunnige inom psykiatriområdet.

Det effektiva omhändertagandet med god tillgänglighet och kontinuitet är grunden för en effektiv vård för personer med depression och ångestsyndrom. Det ska vara lätt för en person att komma i kontakt med vården och få en första bedömning. Ju tidigare hälso- och sjukvården ställer diagnos, desto större möjligheter finns det för patienten att få rätt behandling.

Se rekommendationerna här.

Kontakt

David Svärd
075-247 38 34