/
/
/

Tydligare krav på LSS-boenden för unga med funktionsnedsättning

den 5 juni 2012 kl. 12:35 Nyhet

Trots stödinsatser kan vissa barn och unga med funktionsnedsättning inte bo kvar hemma. För att de ska få en god omvårdnad och växa upp i en hemlik miljö har Socialstyrelsen tagit fram nya föreskrifter och allmänna råd för insatsen bostad med särskild service.

De allra flesta barn och unga som bor i en bostad med särskild service har utvecklingsstörning eller autism. Ofta har de svårt att kommunicera och förstå människors reaktioner, därför är det viktigt att de bor i små grupper och lär känna personalen och varandra väl.

– Barn och unga med stora och varaktiga funktionsnedsättningar är en utsatt grupp. Samhället har ett stort ansvar för att barnen får en bra uppväxt och goda levnadsförhållanden, säger projektledaren Ylva Branting.

Hemlik miljö

I förarbetena till LSS står att bostaden ska vara så hemlik som möjligt, vilket innebär att ett litet antal barn eller ungdomar bor i en och samma lägenhet eller villa. Socialstyrelsens rekommendationer tydliggör detta genom att säga att det bör bo två till fyra barn i bostaden. Om barnen är fler måste nämligen personalbemanningen öka och då blir kontakterna inom gruppen så många att det blir svårt för barnen att etablera och fördjupa kontakter.

Den nya föreskriften och de allmänna råden ska göra det lättare för verksamheterna att följa lagen. De tar bland annat upp områden som bostadens utformning, personalens kompetens, bemanning och barns och ungdomars rätt till inflytande.

Viktigt med bra stöd

– I Sverige har cirka 1300 barn och ungdomar insatsen bostad med särskild service. Det är för att säkerställa att de får ett bra stöd som Socialstyrelsen har tagit fram en ny föreskrift och allmänna råd, säger Ylva Branting.

För att ge ytterligare stöd kommer Socialstyrelsen också att ge ut en handbok. Den beskriver fler insatser och hur kommuner och verksamheter kan ge stöd och service till barnen och deras familjer.