Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Linköpings kommun kan få betala en miljon

den 27 juni 2012 kl. 09:15 Pressmeddelande

I Linköpings kommun riskerar personer med missbruksproblem att inte få det stöd och den hjälp de har rätt till enligt socialtjänstlagen. Det anser Socialstyrelsen och kommunen kan nu tvingas betala en miljon kronor i böter om inte lagen följs.

Linköpings kommun erbjuder sedan flera år missbruks- och beroendevård som en så kallad serviceinsats. Denna service kan handla om rådgivning och motiverande samtal, men även innefatta utredning, vistelse på behandlingshem och eftervård.

Den modell som tillämpas i Linköping innebär att en prövning av en professionell biståndshandläggare inte görs i första hand. Istället erbjuds den enskilde vägledning och information och får därefter själv bedöma vilken hjälp han eller hon behöver.

– Kommunen verkar se biståndsprövningen som ett byråkratiskt krångel när den i själva verket är en garanti för rättssäkerhet och att en utsatt grupp ska få den hjälp den har rätt till, säger Lars-Erik Holm, som är Socialstyrelsens generaldirektör.

Enligt Socialstyrelsen får kommunerna erbjuda service när det gäller förebyggande arbete, till exempel i form av rådgivning. Det innebär att det inte behöver göras någon särskild prövning av vilka behov den enskilde har för att han eller hon ska ha rätt till servicen.

Men när det handlar om insatser till enskilda personer, som till exempel möjlighet att få komma till ett behandlingshem, ska en noggrann utredning och en bedömning av den enskildes behov göras enligt socialtjänstlagen. Denna biståndsprövning följs av ett beslut och ska garantera att den enskilde verkligen får det stöd som han eller hon behöver.

– Detta innebär att personen ges möjlighet att överklaga det beslut som fattas. Genom utredningen får även kommunen underlag att göra uppföljningar för att se att personen verkligen erbjuds rätt stöd, något som man enligt lagen är skyldig att göra, säger Christel Magnusson, som är inspektör vid Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Jönköping.

Linköpings kommun uppger att den enskilde alltid har möjlighet att vända sig till socialkontoret för att få en formell biståndsprövning om han eller hon inte är nöjd med det stöd som erbjuds.

– Många personer med missbruks- och beroendeproblem lever i en utsatt situation och frågan är om de verkligen söker sig till socialkontoret för att få hjälp. Den modell som tillämpas i Linköping gör att ansvaret i allt för hög utsträckning vältras över på den enskilde. Dessutom strider den mot lagen, säger Lars-Erik Holm.

Redan 2009 riktade dåvarande tillsynsmyndigheten länsstyrelsen allvarlig kritik mot Linköpings kommun och framhöll bland annat att biståndsbeslut saknades. Socialstyrelsen förelägger nu Linköpings kommun ett vite på en miljon kronor, en summa som kommunen kan tvingas betala om bestämmelserna i socialtjänstlagen inte följs. Senast den 31 oktober ska vidtagna åtgärder redovisas.

Kontakt

Presstjänsten
075-247 30 05

Christel Magnusson
075-247 47 55

Erik Kangeryd
075-247 47 25