/
/
/

Färre hushåll fick ekonomiskt bistånd

den 18 juni 2012 kl. 14:40 Nyhet

Förra året fick 236 000 hushåll i Sverige ekonomiskt bistånd, en minskning med 5 procent jämfört med 2010. Samtidigt ökade andelen långvariga biståndsmottagare något. Det visar Socialstyrelsen årsstatistik om ekonomiskt bistånd för 2011.

Antalet biståndshushåll med enbart inrikesfödda vuxna, som är den största gruppen, har minskat med 6 procent 2011 jämfört med året innan. Däremot har biståndshushåll med minst en utrikesfödd vuxen (exklusive flyktingar) istället ökat med 1 procent. Den största minskningen, 17 procent, gäller för flyktinghushåll, men den beror på en lagändring i december 2010, som innebär att nyanlända flyktingar inte längre får bistånd från kommunen*.

– Den ökning av biståndshushåll vi sett under några år tycks ha stannat av, säger Stina Björk, som ansvarar för statistiken om ekonomiskt bistånd vid Socialstyrelsen. Hur det blir framöver beror väldigt mycket på hur konjunkturen och situationen på arbetsmarknaden utvecklas.

Av de vuxna biståndsmottagarna fick fyra av tio (39 procent) långvarigt bistånd, det vill säga under minst tio av årets månader. 2010 var andelen 37 procent.

Många ensamstående mammor får ekonomiskt bistånd

Störst andel biståndshushåll finns bland hushåll med en ensamstående kvinna med barn. Av dessa fick 23 procent ekonomiskt bistånd någon gång under 2011. Av alla hushåll i Sverige fick 6 procent ekonomiskt bistånd. Det vanligaste biståndshushållet består av en man utan barn, men det är en vanlig hushållstyp också i befolkningen i stort.

Det fanns 137 000 barn i hushåll som fick ekonomiskt bistånd 2011, motsvarande 7 procent av alla barn i landet. Knappt 3 procent av alla barn bodde i hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd.

Stora skillnader mellan kommunerna

Andelen mottagare av ekonomiskt bistånd varierar kraftigt mellan landets kommuner. Högst ligger Sorsele, där 11,9 procent av befolkningen fanns i hushåll som fick bistånd 2011. Lägst var andelen i Vellinge och Laxå, med 0,6 procent. I hela landet fanns 4,4 procent av befolkningen i hushåll med ekonomiskt bistånd. Uppgifter för samtliga län och kommuner finns i rapporten.

*) Istället kan Arbetsförmedlingen besluta om etableringsersättning, något som inte räknas in i statistiken över ekonomiskt bistånd. Kommunala utbetalningar i form av introduktionsersättning redovisas dock fortsättningsvis (som en del av ekonomiskt bistånd) under en utfasningsperiod till och med 2013.

Kontakt

Stina Björk
075-247 36 16