/
/

Nyheter juni 2012

Här hittar du alla Socialstyrelsens nyheter publicerade under juni 2012.

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Nya rekommendationer minskar skillnaderna i vården vid livets slut 2012-06-29 09:00

  Din diagnos och var i landet du bor har betydelse för vilken vård du får i livets slutskede. För att jämna ut skillnaderna borde all vård- och omsorgspersonal vidareutbildas inom palliativ vård. Det är en av flera nya rekommendationer som Socialstyrelsen presenterar i dag.

 • Skyddet för placerade barn förstärks 2012-06-28 09:30

  Inga barn ska riskera att fara illa i familjehem som inte är tillräckligt utredda. Genom Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd skärps bland annat kraven på hur socialtjänsten ska utreda familjehemmen. Alla placerade barn ska också få bättre information och möjlighet att komma till tals.

 • Linköpings kommun kan få betala en miljon 2012-06-27 09:15

  I Linköpings kommun riskerar personer med missbruksproblem att inte få det stöd och den hjälp de har rätt till enligt socialtjänstlagen. Det anser Socialstyrelsen och kommunen kan nu tvingas betala en miljon kronor i böter om inte lagen följs.

 • Revidering pågår av vägledningen 2012-06-26

  Socialstyrelsens kommentar på en debattartikel i Läkartidningen den 26 juni 2012.

 • Stadig ökning av placerade tonårspojkar 2012-06-20 14:50

  Antalet barn och unga som placeras eller tas omhand i exempelvis familjehem eller hem för vård eller boende (HVB) fortsätter att öka. 2011 stod pojkar i åldern 13-17 för nästan hela ökningen. En viktig förklaring är den växande gruppen ensamkommande flyktingbarn.

 • Socialstyrelsens utredare föreslår ny lag för estetiska behandlingar 2012-06-20 10:00

  Krav på tillstånd för att få utföra estetiska behandlingar och böter eller fängelsestraff för den som bryter mot reglerna. Det är några av förslagen till ny lagstiftning som Socialstyrelsens särskilda utredare i dag presenterar. Även 18-årsgräns för patienter samt ökade krav på information med betänketid och skriftligt medgivande ingår i förslaget.

 • Färre hushåll fick ekonomiskt bistånd 2012-06-18 14:40

  Förra året fick 236 000 hushåll i Sverige ekonomiskt bistånd, en minskning med 5 procent jämfört med 2010. Samtidigt ökade andelen långvariga biståndsmottagare något. Det visar Socialstyrelsen årsstatistik om ekonomiskt bistånd för 2011.

 • Arbetet med våldsutsatta barn behöver förbättras 2012-06-18 09:30

  Årligen sjukhusvårdas 3 000 barn efter övergrepp. Polisen tar emot 19 100 anmälningar om barnmisshandel. För att arbetet med våldsutsatta barn ska bli bättre måste kunskap och erfarenhet samordnas och sätten att arbeta utvecklas. Det skriver Socialstyrelsen till regeringen och föreslår att myndigheten får ansvar för den nationella samordningen.

 • Journalföringen inom tandvården brister 2012-06-16

  Debattartikel av bland annat Johan Blomgren, Socialstyrelsen, i Tandläkartidningen den 16 juni 2012.

 • SOS Alarm får kritik för bristande patientsäkerhet 2012-06-15 10:30

  SOS Alarm följer upp för få samtal för att ha insyn i om bedömningar av vårdbehov och prioriteringar av ambulanser sker på ett tillfredsställande sätt. Socialstyrelsen riktar kritik mot att vårdgivaren inte uppfyller kraven i patientsäkerhetslagen.

 • Bristande uppföljning drabbar personer med funktionsnedsättning 2012-06-14 10:00

  Bara 11 procent av kommunerna följer upp alla beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom ett år. ”Människor som har svårt att göra sina röster hörda riskerar att drabbas när ingen kontrollerar att insatserna fungerar” säger utredaren Staffan Söderberg som också konstaterar att 12 procent av gruppbostäderna har för många boende.

 • Socialstyrelsen kritiserar Mjölby kommun 2012-06-13 10:30

  Socialstyrelsen kritiserar omsorgs- och socialnämnden i Mjölby kommun. Det finns flera allvarliga brister i nämndens handläggning av anmälningar som rör barn som riskerar att fara illa.

 • Läkarstudenter från EU kan få vikariera i Sverige 2012-06-11 13:30

  De som studerar till läkare inom EU kan få arbeta tillfälligt som läkare i Sverige under studietiden, om de har gjort tillräckligt med praktik. Socialstyrelsen gör en individuell prövning av varje ansökan.

 • Tydligare krav på LSS-boenden för unga med funktionsnedsättning 2012-06-05 12:35

  Trots stödinsatser kan vissa barn och unga med funktionsnedsättning inte bo kvar hemma. För att de ska få en god omvårdnad och växa upp i en hemlik miljö har Socialstyrelsen tagit fram nya föreskrifter och allmänna råd för insatsen bostad med särskild service.