Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Stockholm får tillstånd att bedriva sprututbyte för narkomaner

den 16 juli 2012 kl. 10:00 Nyhet

Socialstyrelsen ger Stockholms läns landsting tillstånd att bedriva verksamhet för sprututbyte till personer som missbrukar narkotika.

Stockholms läns landsting ansökte i slutet av juni att på försök få bedriva ett sprututbytesprogram. Syftet är enligt ansökan att minska spridningen av blodburna infektioner bland personer som injicerar narkotika. Det handlar också om att förbättra livskvaliteten för gruppen samt att fånga upp och motivera fler missbrukare att söka behandling.

I Stockholms län finns uppskattningsvis mellan 8 000 och 9 000 tunga missbrukare, varav hälften lever i Stockholms stad.

– Det är mycket positivt att ytterligare ett landsting inför sprututbytesprogram. Vi vet att ett väl fungerande program motverkar risken för spridning av blodsmitta bland injektionsmissbrukare. Smittan sprids ofta genom begagnade sprutor och kanyler, säger Anders Tegnell, som är avdelningschef på Socialstyrelsen.

Den senaste tiden har minst fem missbrukare i Europa avlidit sedan de infekterats av mjältbrandsbakterier. Smittkällan tros vara orent heroin som injicerats. Den 8 juli avled till exempel en heroinmissbrukare i Köpenhamn. Region Skåne bedriver sedan flera år tillbaka sprututbyte vid infektionsklinikerna i Malmö, Lund och Helsingborg.

– Det gjorde att smittskyddsläkaren i Skåne omgående kunde gå ut med en varning till dem som ingår i programmet. I regel kan det vara svårt att nå ut med information på ett traditionellt sätt via media till gruppen tunga missbrukare. Men verksamheten med sprututbyte ger även en unik möjlighet att få ut information till de som berörs, säger Agneta Holmström, som är enhetschef på Socialstyrelsen.

Även Kalmar läns landsting beviljades nyligen tillstånd att bedriva program för sprututbyte. Där upptäcktes i maj flera fall av hiv bland heroinmissbrukare. Användande av orena sprutor eller andra begagnade verktyg är med största sannolikhet orsaken till smittspridningen. 

Kontakt

Presstjänsten
075-247 30 05

Agneta Holmström
075-247 37 25